100 ÅR: STREJKULTIMATUM ÄVEN VID SKF

Vid Kullager ha nu arbetarna inlämnat krav på kompensation för 8-timmarsdagen med ultimatum om arbetsnedläggelse den 26, om kravet ej uppfylles. Den arbetsstyrka som härav beröres uppgår till omkring 200 man.

100 ÅR: KAVAJER OCH ÄRTER TILL ÖSTERRIKE

Artikelbild

| Kuriren för 50 år sedan: Hela kvarteret Almen på Norr i Katrineholm, där den här bilden är tagen, vill kulturhistoriska kommittén bevara i sitt ursprungliga skick.

På Katrineholms-Kurirens lista för de nödlidande i Österrike ha hittills tecknats följande bidrag: Hilmer Kronholm 2 kavajer och 15 kg ärter; Ernst Lindgren kr 5; P Björksten 8 kg ärter och 5 kr ... 

Summa 63 kr., 2 kavajer, 23 kg ärter samt torrmjölk.

100 ÅR: STORM TOG MED SIG JÄRNVÄGSVAGN

Genom den starka stormen natten till söndagen råkade en järnvägsvagn på ett sidospår vid Baggetorps stations bangård i drift. Vagnen fortsatte till spårets ändpunkt, där den träffade spärren med så stark kraft att den hoppade ur spåret. 

Artikelbild

| Kuriren för 50 år sedan: Två "kulturhus" på samma bild. I förgrunden villan i korsningen Kyrkogatan-Gersnäsgatan, ägd av köpman John Spång. Den vill kommittén bevara liksom givetvis Katrineholms kyrka, byggd 1902. Boningshuset i förgrunden är byggt före 1895.

100 ÅR: SOCIALSTYRELSEN VILL STÄVJA KORTSPEL

(TT) Socialstyrelsen säger sig fullständigt dela riksdagens uppfattning om det skadliga inflytande ett överdrivet kortspel kan medföra på folkmoralen. Styrelsen anser att ett totalförbud skulle utgöra ett alltför starkt ingrepp i den personliga friheten men vill dock förorda åtgärder för kortspelsmissbrukandets stävjande.

Artikelbild

| Kuriren för 50 år sedan: Nävertorpsstugan, ägd av Katrineholms församling, genomgick 1968 en omfattande renovering och används som bostadshus.

100 ÅR: RANSONERING AV VETEMJÖL

Katrineholms minuthandlare ha beslutat att begränsa försäljningen av vetemjöl och vetebröd på så sätt att samtidigt med vetevarorna måste köpas motsvarande kvantitet rågsikt eller rågbröd. Åtgärden har vidtagits på grund av brist på vetemjöl.

Artikelbild

| Kuriren för 50 år sedan: Laggarhult torde vara välkänt för de flesta katrineholmare. Det gamla prästbostället, ägt av Katrineholms församling, är ett av de hus som kommittén vill se bevarade.

50 ÅR: FILMANDE MONA FRIADE TILL PRODUCENT

Mona Månsson, 25-årig filmande Flensflicka, nöjde sig inte bara med att bli upptäckt och lanserad av filmproducenten Inge Ivarsson. Hon gifte sig med honom också.

Artikelbild

| Kuriren för 50 år sedan: Mycket särpräglad i byggnadsstilen är den fastighet vid Tingshusgatan där köpman Alvar Rosén har sitt varuhus. Det ligger också insprängt som ett markant avbrott bland en mängd stora hyreshus.

Ivarsson, 50 år, upptäckte Mona Månsson efter en artikel i KK. Det ledde till en filmroll. Och en äkta filmromans mellan producenten och hans nya filmstjärna.

50 ÅR: LISTAR HUS SOM BORDE SPARAS

Hela kvarteret Almen på Norr i Katrineholm jämte en rad enskilda fastigheter på olika platser i staden bör bevaras. Det har kulturhistoriska kommittén i Katrineholm föreslagit och även lämnat en lista på aktuella objekt till drätselkammaren. Äldst bland byggnaderna på listan är Stora Djulö.