Snart rivs Söderskolan: "Något av det bästa som har hänt Flen"

Rivningen av Söderskolan är nära och nu ska en tävling avgöra vad som ska byggas på platsen istället. "Det är Flens bästa boendeläge", säger Jan-Åke Henriksson, tidigare vd för Flens kommunfastigheter, FKAB.

7 september 2019 08:16

När skolan ringde ut för sommarlov förra året innebar det slutet för Söderskolan i Flen. Skolan har sedan dess stått tom och igenbommad i väntan på rivning.

– Vi ska sätta igång och riva snart, det är nära förestående. Vi kommer att behålla en del där det finns två skyddsrum, men ska reducera så mycket som möjligt, säger Jan-Åke Henriksson som, fram till förra årsskiftet, var vd för FKAB och som fortsatt är en av projektets kontaktpersoner.

Vad som ska byggas på den plats där Söderskolan står i dag är inte fastslaget, det ska avgöras med hjälp av den markanvisningstävling som kommunen utlyste för en vecka sedan. På sin hemsida skriver kommunen att tävlingen avseende utformning av området Gårdsjö strand syftar till att "få fram ett stadsbyggnadsmässigt väl gestaltat förslag till utformning av flerbostadshus, radhus/kedjehus och äldreboende och därmed skapa en ny impuls i området".

Förutom Söderskolans område, som utgörs av fastigheterna Söderskolan 2 och del av Salsta 7:3, ingår tre villatomter, fastigheterna Vävskeden 19, 21 och 22, i projektet. De ligger direkt öster om Söderskolan på andra sidan Sveavägen. Hela tävlingsområdet är drygt 2,5 hektar.

– Marknaden får avgöra vad den tror på, trygghetsboende, hyresrätter eller bostadsrätter. Jag skulle helst se bostadsrätter för att skapa en mix. Enligt mig är det är Flens bästa boendeläge, säger Jan-Åke Henriksson.

I sin skiss har Flens kommun markerat ut ett område där de tycker att det vore lämpligt med ett äldreboende, villatomterna på andra sidan Sveavägen. Men det står fritt för den som ger sin in i tävlingen vilken boendeform som föredras.

– Det är inte alltid vi vet bäst, det ska bli intressant att ta del av hur andra ser på det. Det här kan bli något av det bästa som har hänt Flen, säger Jan-Åke Henriksson.

Tävlingsbidragen kommer att utvärderas av en jurygrupp och tävlingen vänder sig till aktörer med dokumenterad erfarenhet och förmåga att genomföra liknande projekt. Sista datum att lämna in ett bidrag är den förta november i år. Det slutgiltiga beslutet angående vem eller vilka som får teckna markanvisningsavtal och sedermera marköverlåtelseavtal tas av kommunstyrelsen.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
David Gagnert Dalgren