Under onsdagen samlades en stor del av den personal som berörs av förändringen för att lämna över en protestlista till socialnämndens ordförande Daniel Ljungkvist (S).

Anette Byström räknar tyst ett ögonblick och menar att förslaget drabbar mellan 30 och 40 anställda, och att man försökte genomföra exakt samma förändring i Katrineholm för en tid sedan:

– Det fungerade inte i Katrineholm och det kommer inte att fungera i Flen heller.

Artikelbild

| Ordförande i socialnämnden, Daniel Ljungkvist (S) tar emot protestlistorna från Kerstin Hellsten.

I Katrineholm skrotades idén ganska kort efter att den genomfördes.

I förslaget lyfter man fram att rasten införs i syfte att personalen ska få en chans till återhämtning, men Anette Byström är ytterst skeptisk till att det verkligen är skälet.

– Det handlar om en besparing för arbetsgivaren, och den besparingen slår olyckligt mot både personalen och mot brukarna på de särskilda boendena.

Anette Byström tar som ett exempel att man har 28 boende på Solvikens säbo och två personer i personalen.

– Om något händer när en av dem är på rast så kan det bli ganska kritiskt.

Det här är en viktig punkt som Anette Byström gärna uppehåller sig vid.

– Speciellt på en demensavdelning, jag vet inte om folk i allmänhet har en uppfattning att det omöjligt kan inträffa så mycket på en demensavdelning, och allra minst nattetid.

– Men inget kunde vara mer felaktigt, det händer väldigt mycket, folk ramlar och blir liggande, det förekommer våld mellan boende och vi har återkommande rymningar.

Nu var det ett tiotal ur nattpersonalen som mötte upp vid Stadshuset i Flen för att lämna över protestlistan, de flesta är ganska övertygade om att schemaändringen genomförs till 1 maj och om det sämsta tänkbara scenariot inträffar så utvärderas det först i oktober.

– Vi hoppas förstås att majoriteten med S, MP och V här tar kritiken till sig och så blir det kanske bara maj månad som går förlorad för oss..?

Vi på tidningen har försökt nå avdelningschefen för äldreomsorgen i Flen, Camilla Söderman, med ett par frågor utan framgång. Bland annat vill vi veta om detta med raster betyder en besparing för Flens kommun, och vilka erfarenheter man gjorde i Katrineholm och om man fortfarande står fast vid att personalen där ska ha rast nattetid?