Politiker fattar beslut utan underlag

Skarp kritik riktas mot kommunfullmäktiges sätt att ta beslut. ”Många beslut tas utan kompletta underlag”, säger Emma Dahlin (M).

7 november 2019 23:00

Oppositionspolitiker i Flen riktar skarp kritik mot kommunfullmäktiges sätt att ta beslut. Kritiken grundar sig i att beslut tas utan kompletta underlag. Tidningen har granskat två handlingar gällande tomma skolor i kommunen, Lötenskolan och Nybbleskolan, som ska byggas om till andra verksamheter. I handlingarna saknas underlag som till exempel personalkostnader, brukarperspektiv och konsekvensanalyser. 

– Det är sorgligt för kommunen att vi gör på detta sätt, det är inte bara kring ombyggnationer för skolor som det sker utan det finns fler ärenden som saknar underlag, berättar oppositionsråd Emma Dahlin (M).

Enligt ett tips till tidningen hålls dessutom möten utan dokumentation, något som också bekräftas av socialförvaltningen. 

– Vi har diskuterat mellan varandra och vi har ingen analys i skriftlig form, säger Maria Rosenqvist på socialförvaltningskontoret angående hur de har tänkt för de boende på Lötenskolan.

Möten som skett muntligt och som inte redovisats är något som både oppositionspolitikerna och Kristdemokraterna reagerar på.

– Beslut är tagna på vad man tror och inte på vad man vet, mullrar oppositionspolitikern Ann-Sofie Svedberg (KD).

Att Lötenskolan ska byggas om till ett LSS-boende stod klart i slutet på mars. I alla handlingar som tidningen granskat finns det önskemål om mer underlag innan beslut tas, eftersom det blir en miljonsatsning för kommunen. Önskningar som inte fått gehör.

– Vi kan inte stå bakom det här eftersom det inte finns underlag och det är därför vi har reserverat oss. Skolan är fullt fungerade och att man bygger om den för miljontals kronor är något som man behöver klara underlag för innan man tar beslut, säger Ann-Sofie Svedberg (KD).

I juni förra året skrev tidningen om att Friskolan Åliden, tidigare Flens kristna skola, ville köpa Lötenskolan för att utveckla deras verksamhet. Någon affär med Flens kommun blev det dock aldrig.

– Vi förstår ingenting, skolan fungerar i nuläget utmärkt så varför ska de ska bygga om till lägenheter med så mycket pengar. Hade vi fått se underlagen kanske vi haft mer förståelse. Vi hade gärna köpt skolan men vi har inte fått möjlighet, säger Daniel Steen, ordförande för friskolan Åliden.

Kostnaden för att göra om Lötenskolan beräknas bli 25 miljoner kronor. 

–  Vi vet att underlaget inte är perfekt men vi ville inte dra ut på tiden, det finns en tydlig beställning och den är av mer akut karaktär, berättar oppositionspolitikern Roger Tiefensee (C).

Kommunalråd Anders Berglöv (S) och miljöpartiets gruppledare Cecilia Friis tycker att underlaget har varit tillräckligt för att fatta beslut.

– Vi har förlitat oss på kommunstyrelsen och vi anser inte att det saknas information eftersom det finns ett stort behov av bostäder för funktionsnedsatta, säger Cecilia Friis.

Underlagen som presenterats för kommunfullmäktige är framtagna av lokalförsörjningsgruppen där man undersökt behov, efterfrågan och vad som anses som bästa lösning.

– Det är ganska lite information, klart vi kunde haft med mer, men vi tar inte fram analyser kring konsekvenser utan det är en separat process som någon annan har hand om, säger Flens kommun lokalstrateg Andrea Olin.

Ärendet med Nybbleskolan, som är uppe på förhandling för att byggas om till förskola, har fått samma kritik som Lötenskolan. Oppositionspolitikerna önskade även i detta fallet komplettering vilket de fick igenom. Underlagen ska nu kompletteras innan beslut.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Jessica Hansson