Miljötankar centralt på fullmäktige

Kommunen ska se över sina transporter och möjligheterna att tanka fossilfritt kan bli bättre framöver.

2 september 2019 13:07

Efter torsdagens möte i fullmäktige ska kommunen göra ett omtag i frågan om minskade transporter för varuleveranser.

Centerpartiet har tidigare motionerat om en omlastningscentral i Flen. Varor som kommunen beställt skulle levereras dit, för att sedan packas om så att allt som ska till samma verksamhet transporteras tillsammans.

Flens kommun är för liten för att det ska vara värt att ha egen central omlastning, konstaterades efter att frågan utretts.

– Det krävs en rätt stor kritisk massa för att detta ska löna sig. Den bedömningen gjorde vi då, säger kommunalrådet Anders Berglöv (S).

Nu ska man istället utreda möjligheterna att ha ett samarbete med exempelvis omlastningscentralen i Katrineholm.

Samtidigt planeras ett produktionskök i Hälleforsnäs, där det ska finnas lagringsmöjligheter för kommunen och förhoppningsvis även för privata aktörer.

Då minskar behovet av omlastning ytterligare.

– Det är inte alltid som centralisering är lösningen, säger Anders Berglöv.

Flen vatten och avfall ska arbeta för möjligheter att tanka fossilfritt i kommunen, enligt en ändring i ägardirektiven som klubbades av fullmäktige.

"I dagsläget saknas möjligheter att tanka fordonsgas i kommunen och det är synnerligen begränsande vid val av fordon och drivmedel", skriver kommunen.

Sedan tidigare pågår ett arbete med att göra kommunens egen bilpark fossilfri. Då måste alla alternativa drivmedel ges möjlighet att användas, något som enligt Anders Berglöv även gynnar de som bor i kommunen.

Kommunen har sagt nej till att sälja Lötenskolan. Ett medborgarförslag har kommit in om att låta Flens kristna skola köpa lokalerna, som istället kommer bli gruppboende.

– Det är inte så att vi inte för allt i världen kan tänka oss att sälja. Men vi har direktiv om att när man lägger ned ska man i första hand pröva annan kommunal verksamhet, säger Anders Berglöv.

En plan mot hedersförtryck är sedan maj i fjol på väg att uppdateras, då den nuvarande reviderades senast 2013. Liberalerna har ställt en fråga till kommunstyrelsens ordförande om när arbetet blir klart.

– Arbetet har sinkats av olika anledningar. Det är ganska omfattande med flera förvaltningar, säger Anders Berglöv.

Ambitionen hos kommunledningsförvaltningen är att ärendet behandlas under hösten 2019, uppger Berglöv i ett skriftligt svar till Liberalerna. "Det praktiska arbetet för att förebygga och upptäcka risker för hedersrelaterat våld och förtryck pågår dock oavsett", skriver han.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ulrica Andersson