I ett flertal artiklar har Kuriren rapporterat om den ekonomiska krisen inom Malmköpings IF och föreningens förslag till Flens kommun om att köpa idrottsplatsen. MIF anlade för fem år sedan sin konstgräsplan; i dag har föreningen miljonskulder.

Föreningen ansökte först om ekonomiskt stöd på 290 000 kronor från kommunen för att stoppa pengablödningen tillfälligt. Malmköpings IF föreslog sedan att kommunen skulle köpa hela anläggningen, som värderas till drygt fyra miljoner kronor. 

När frågan togs upp i kommunstyrelsens arbetsutskott röstade tre av fyra, Socialdemokraterna, Centern och Sverigedemokraterna för ett köp. Moderaternas Emma Dahlin var tveksam till köpet och avstod från att rösta. Under måndagen låg frågan på kommunstyrelsens bord.

Artikelbild

| Anders Berglöv (S).

Med några ändringar beslutade kommunstyrelsen enligt arbetsutskottets förslag.

– Vi skriver, i stället för att vi ska slutföra förhandlingar, att vi ska inleda och om möjligt slutföra en förhandling, säger Anders Berglöv (S), kommunstyrelsens ordförande.

Två tilläggsyrkanden har gjorts av S: Kommunen ska, vid en värdering, ta hänsyn till miljöaspekter. Dessutom ska kommunen utreda förstärkt driftsstöd till andra föreningar som driver anläggningar inför budgeten för 2021.

– Det finns en del obalans. Vi ska vara glada att de driver anläggningar och det ska naturligtvis stöttas, säger Anders Berglöv.

Artikelbild

| Emma Dahlin (M).

Hur mycket kommunen är beredd att betala för Malmahedens idrottsplats är oklart.

Var går smärtgränsen?

– Jag kan inte svara på det, vi har inte gjort någon värdering än, säger Anders Berglöv.

Fullmäktige tar upp ärendet den 28 november. Blir det ja kan förhandlingar inledas då. Frågan kan vara tillbaks i kommunstyrelsen några veckor senare.

Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna har inte velat inleda förhandlingar.

– Vi ser ingen rimlig anledning att förvärva fastigheten, säger oppositionsrådet Emma Dahlin (M) som ville att kommunen ska avslå föreningens önskemål.

I grunden är det en fråga om att kommunen ska behandla föreningar lika, enligt henne. Att stärka driftsstödet är inte tillräckligt för att kompensera.

– Man refererar till att det skulle vara ett strategiskt markinnehav i centrala Malmköping. Enligt översiktsplanen finns det tre områden i Malmköping som är utpekade att ha utvecklingspotential; detta är inte ett av dem, säger Emma Dahlin.