Flens vattenverk rivs efter drygt 50 år

I drygt femtio år har det renat vattnet för boende i Flen, Hälleforsnäs, Mellösa, Skebokvarn, Sparreholm och Orrhammar och Yxtaholms fritidsområde. Nu ska vattenverket i Flen jämnas med marken.

18 juli 2019 20:45

Just nu pågår upphandlingen inför rivningen av vattenverket i Flen och i höst ska arbetet på plats ske. Sedan i vintras får Flen sitt vatten från Katrineholm och vattenverket i Flen används inte längre. Därför har man beslutat att riva det.

– Byggnaden har inte något värde som den ser ut, tekniken har absolut inget värde, så den måste rivas, säger Björnar Berg, vd på Sörmland vatten, och tillägger.

– Det är inget att ha, det kostar bara pengar att den står där.

Flensborna började få sitt vatten från grannen Katrineholm efter en affärsöverenskommelse kommunerna emellan som reglerar flödet av den taxestyrda vattenförsörjningen. Det beskrevs som den "långsiktigt ekonomiskt och miljömässigt bästa lösningen" och innebar att man byggde en ledningsburen vattenväg från den ena kommunen till den andra.

Vattenverket i Flen har tidigare renat kommunens vatten genom kemisk fällning, flotation, sandfilter, klor och pH-justering.

Tomten, som i dag arrenderas av Sörmland vatten kommer att återgå till kommunen. Flens kommun har i sin tur ingen aktuell plan för vad man ska använda tomten till vilket gör att den kommer att återgå till att vara ett naturområde efter rivningen, då området är planlagt som mark för vattenverk.

"Vill vi sedan göra något annat så krävs detaljplaneändering först, men det har vi inte planerat för i dagsläget", skriver Björn Rabenius, chef för samhällsbyggnadsförvaltningen i ett mejl.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Matilda Kvarnström Lantz