Skola stänger tidigare efter knivattack

Efter att en knivbeväpnad person gått in på Prins Wilhelmgymnasiet i september, har skolan arbetat med att förbättra säkerheten.

Flen 20 november 2019 21:23

Den 18 september kom en obehörig person in i gymnasieskolans lokaler och ska ha riktat tre hugg mot en elev.

– Personen har tagit fram en kniv och gjort utfall mot en av våra elever och sprungit från skolan. Han blev avbruten av en annan elev som kände personen och sa "nu får du gå härifrån", sa Jari Salmijärvi, skolans rektor, i anslutning till händelsen.

Redan då vidtogs åtgärder för att stärka vuxennärvaron i elevutrymmen. Sedan dess har skolan fortsatt sitt arbete med att stärka säkerheten.

– Vi har tidigarelagt vår stängningstid, så att dörrarna stängs en halvtimme tidigare, säger Jari Salmijärvi nu.

En elevhandledare har anställts på 60 procent.

Tillsammans med kommunens säkerhetsansvariga arbetar skolan med att ta fram förslag på ytterligare åtgärder.

Ett av förslagen är att flytta rektorsexpeditionen till entréplan.

– När en person som inte tillhör skolan, till exempel vårdnadshavare eller olika aktörer, kommer till skolan är vi tillgängliga direkt i entrén, säger Jari Salmijärvi.

Om expeditionen flyttas blir det en fråga för kommunledningen, enligt honom.

– Vi är fortfarande i planeringsstadiet. Det är en större åtgärd i lokaler som inte är våra, säger han.

Som Kuriren berättat finns även ett förslag om att införa taggsystem för att komma in på skolan.

Jari Salmijärvi har pratat med elevkårsstyrelsen, som enligt honom inte upplever att händelsen lett till någon ökad oro på längre sikt.

– Det är relativt lugnt på skolan, säger han.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa