Många frågor om skyddsrummen i kommunen

Telefonen går varm hos Denise Karlsson som är Flens kommuns säkerhets- och beredskapssamordnare. "Det är högt tryck", säger hon. Många undrar över var närmsta skyddsrum finns – men Karlsson understryker att de är långt från aktuella.

Flen 25 februari 2022 14:23

Sedan Ryssland invaderade Ukraina på torsdagen är det många som ringer med frågor om skyddsrum och undrar var närmsta ligger, men det är inte kommunen som ansvarar för skyddsrummen.

– Det är regeringen som gör det, och de har lagt det hos MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap). Sen ligger ansvaret på fastighetsägaren. Men det jag får göra är att hänvisa till MSB just med frågor om skyddsrummen. Där finns dels en karta men också information om ansvar och hur det fungerar, samt ett nummer man kan ringa om man har frågor, säger Denise Karlsson.

undefined
Broschyren som gavs ut 2018 finns att läsa på MSB:s sajt.

Faktum är att det finns 112 skyddsrum i kommunen, med totalt 9 694 platser. Deras exakta placering finns på en interaktiv karta på myndighetens sajt.

– De kan skydda om det skulle bli en väpnad konflikt, de skyddar mot "stötvågor, splitter, brand och biologiska stridsmedel", läser hon högt från hemsidan.

Hennes budskap är dock tydligt:

– Försvarsmakten bedömer risken för väpnad konflikt i Sverige som låg.

undefined
Här finns kommunens skyddsrum.

För henne är den viktigaste åtgärden för gemene man att vara källkritisk.

– Det bedöms vara låg risk att Sverige dras in i något. Sedan kan det ju påverka på annat vis, men det är för tidigt att säga. Vi kanske importerar varor vars leveranstid kommer att öka? Det beror på hur det här utvecklar sig.

Hon förstår dock att folk känner en oro.

– Då är det viktigt att man pratar med sina vänner och att barnen får fråga och undra och att man kan svara.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa