Arbetet i gång för nya lägenheter i centrala Flen

Förarbetet inför byggnationen av 100 nya lägenheter i centrala Flen är i gång. Under måndagen röjdes träden på den obebyggda tomten vid Runda banken, där 60 av lägenheter kommer att byggas.

9 april 2019 07:05

Tidningen har tidigare berättat om att Sofielunds fastigheter, som köpt de obebyggda tomterna i kvarteret Degeln från kommunen, beviljats bygglov för nyproduktionen av 100 nya lägenheter och fyra butikslokaler på tomterna vid Södra Kungsgatan och Kungsbrogatan i centrala Flen.

Nu har förarbetet inför byggnationen av de nya lägenheterna dragit i gång. Under måndagen röjdes träden vid Runda banken upp mot Södra Kungsgatan, där den första etappen av nybyggnationen kommer att ske, med 60 lägenheter och fyra butikslokaler.

­­–Allt är fällt nu så nu ska en flismaskin flisa upp allt, säger Rolf Lydahl, vd för Sofielunds Fastigheter, som vidare berättar att man nyligen haft ett möte där en projektledare för byggnationen har utsetts.

­–Vi ska även göra två entreprenader, en för själva marken och en för bygget.

Näst på tur blir att utse markentreprenör. Sedan ska kommunen göra en sanering av de föroreningarna som finns i marken där lägenheterna skall byggas.

­–Dels så måste vi kolla i backen, om det är berg under och så vidare. Sedan ska kommunen göra en sanering av de föroreningar som finns i marken, men det ska göras efter att vi utsett en markentreprenör, säger Rolf Lydahl.

Själva markschaktningen förväntas vara klart innan sommaren, men byggstart för lägenheterna lär dröja längre än så.

­­–I bästa fall kommer bygget i gång under hösten, det är ju en stor upphandling, det är mycket som ska göras, säger Rolf Lydahl.

De nya husen kommer att byggas med ökad tillgänglighet, vilket innebär att såväl lägenheter som gemensamhetsutrymmen och trapphus kommer att vara tillgängliga för rullstolsburna och därmed också uppfylla kraven för trygghetsboende.

Vilken typ av verksamheter som kommer att drivas i de fyra butikslokalerna, som enligt planen ska byggas mot Södra Kungsgatan, är ännu oklart. Men tanken är mindre lokaler som inte blir alltför dyra att hyra in sig i.

–En butikslokal kan ju användas till annat än en ren butik, det kan till exempel användas som ett kontor också, säger Rolf Lydahl.

Den totala investeringen för hela projektet uppskattas till mellan 150 och 200 miljoner kronor och lägenheterna förväntas stå klara för inflyttning runt årsskiftet 2020/2021.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!