Fick TBC och svårt att svälja efter operation – kritik mot vården

Han fick svårt att svälja efter en operation samtidigt som han var tvungen att ta tabletter mot sin sjukdom. Nu kritiserar IVO kirurgin i Nyköping.

20 december 2018 18:02

För snart två år sedan opererades mannen från Katrineholm för struma. Då togs vänster sida av sköldkörteln bort, men vid operationen på kirurgiska avdelningen på lasarettet i Nyköping konstaterades att denna körtel lagt sig mot matstrupen. Strupen fick därför delas och sedan sys ihop för att genomföra ingreppet.

Resultatet blev att mannen, som är i 70-årsåldern, först inte kunde svälja eller prata alls och nu har bara fått tillbaka delar av dessa viktiga funktioner.

Samtidigt utreddes mannen på urologklinik efter blödning från urinblåsan, där orsaken var blåstumör. Något som sedan till följd av behandlingen utvecklade sig till tuberkulos.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har därefter granskat den kirurgiska vården i Nyköping. Man konstaterar att de preoperativa förberedelserna inte varit optimala och därför inte kunnat motsvara kraven på god vård. Dokumentationen efter ingreppet visade sig även ha saknat tydlig vårdplanering och redovisning och dessutom brast det i samordningen och prioriteringen vid behov av olika vårdinsatser på samma patient.

"Vetskapen om att en kraftig blödning inträffade i planerat operationsområde borde ha föranlett ultraljudskontroll innan ingreppet knappt fyra månader senare", konstaterar IVO.

Dessutom framgår att komplikationen som inträffade med delad matstrupe är så ovanlig "att den knappt finns beskriven i litteraturen".

Mannen skriver dessutom i sin anmälan till IVO att han hade stora problem att svälja ner de tabletter han ordinerats efter att ha smittat med tuberkulos.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Marcus Langbrandt