Fångsttak på siklöja oroar fiskare

Nu drar höstens fiske av siklöjan och dess dyrbara rom i gång. I år finns det ett tak som begränsar hur mycket som får fångas, men priset på de gyllene kornen höjs inte. I stället blir det yrkesfiskarna som får ta den ekonomiska smällen.

29 september 2019 08:48

Maximalt 700 ton siklöja, som bär på löjrommen, får fångas denna säsong när det för första gången införts ett tak på fisket. Beslutet har fattats i samråd med fiskets organisationer i Norrbotten och tar utgångspunkt i biologisk rådgivning från Sveriges lantbruksuniversitet (SLU).

Det påverkar såklart. Det här är det viktigaste fisket för många yrkesfiskare i Kalix. Med mindre fisk och mindre löjrom blir det sämre ekonomi, säger Teija Aho, styrelseledamot i Sveriges fiskares producentorganisation (SFPO).

I branschen ligger taket som ett orosmoln inför premiärfisket.

Vi är ju längst ned i kedjan, sedan kommer grossister och mellanhänder och tar en bit av kakan. Det är vi som får ta smällen, säger Kjell Strömbäck, fiskare och ordförande i Norrbottens kustfiskares producentorganisation.

Myndigheterna har inte gett yrkesfiskarna någon chans att planera, och det skapas en osäkerhet i branschen, anser han.

Det gör att folk ledsnar på det här. Fisket är inte en enkel eller billig verksamhet att hålla på med. Det är svårt att säga hur det kommer att bli i framtiden.

Priset höjs inte

Priset på löjrom är redan högt, och grossisterna är inte redo att höja det ytterligare för att möta den minskande mängden rom. Risken finns att det kan bli svårt att få tag på Kalix löjrom.

Priset kommer inte att höjas från fjolåret enligt de grossister vi har pratat med. Vi har nått taket. Konsumenterna är inte heller beredda att betala mer, då köper de hellre någon annan rom. Och det vore väldigt synd, säger Teija Aho.
Om Kalix löjrom tappar marknad i Sverige blir vi tvungna att exportera utomlands, och det är inte det vi vill. Vi tycker att löjrommen är en prestigefull produkt som vi gärna vill ska stanna i Sverige.

"Känns onödigt"

Fisketaket motiveras som en försiktighetsåtgärd från myndigheternas sida, för att säkra beståndet av siklöjan. Men det är inte fisket som är det största hotet, menar Teija Aho.

Det känns onödigt. Beståndet är på väldigt bra nivåer nu. Men den biologiska rådgivningen säger det kan finnas risk på längre sikt. Fisket har en liten påverkan på beståndet, om det är något som har negativ påverkan är det sälen, som äter stora delar av beståndet.

Kjell Strömbäck anser att beslutet har fattats på fel grunder.

Mängden siklöja har alltid varierat. Enligt deras modeller har överfiskat i 40–50 år sedan vi började fiska, men då skulle vi ju inte ha någon fisk överhuvudtaget.

Fångsttaket gäller bara för årets säsong. När fisket är avslutat för i år tas ett nytt beslut. Då kommer också frågan om att införa licensjakt på siklöjans största konsument, vikaresälen, diskuteras.

Fakta: Kalix löjrom

Siklöjan är en liten laxfisk som kan bli upp till 30 centimeter lång. En honlöja väger cirka 20–30 gram och bär cirka 3–5 gram rom. Storleken på äggen varierar under fiskeperioden och blir större mot slutet.

Siklöja finns i sött och bräckt vatten i Nordeuropa, i södra Sverige och östra Norrland. Den lever huvudsakligen i sjöar men trivs i Bottenvikens bräckta vatten.

Endast rom från siklöja fiskad och bearbetad inom kommunerna Haparanda, Kalix, Luleå och Piteå får kallas Kalix löjrom.

År 2010 tilldelades Kalix löjrom en så kallad skyddad ursprungsbeteckning som är EU:s starkaste livsmedelsskydd.

Årets fiske i Bottenviken, som i huvudsak sker med trålare, startar den 29 september och pågår till och med den 31 oktober, eller till dess att fiskarna har nått taket om 700 ton. Då stoppar Havs- och vattenmyndigheten fisket.

Årets 700 ton siklöja väntas ge runt 35 ton Kalix löjrom. Betydligt mindre än under rekordåren 2014–2016 då fiskarna landade 1 457–1 550 ton siklöja per år.

Källa: Nationalencyklopedin, Norrbottens kustfiskares producentorganisation, Havs- och vattenmyndigheten

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Fanny Hällegårdh/TT