EU-länder vill ha myndighet mot penningtvätt

Flera stora EU-länder förespråkar inrättandet av en ny, central myndighet som ska sköta tillsynen av medlemsländernas banker och andra finansiella institutioner för att förhindra penningtvätt. Orsaken är att svarta pengar har tvättats via flera banker inom unionen.

9 november 2019 12:22

Tyskland, Frankrike, Italien, Spanien, Nederländerna och Lettland säger i ett gemensamt uttalande att EU behöver en "central tillsynsenhet" för att få stopp på flödet av svarta pengar i unionens finansiella system. Förslaget kommer efter att flera storbanker i norra Europa varit inblandade i transaktioner av svarta ryska pengar till ett värde av flera miljarder euro.

Stärka befogenheter

"Där stora finansiella intressen står på spel finns det en risk för att den nationella tillsynen blir påverkad, direkt eller indirekt, av institutioner som övervakas eller intressegrupper", heter det i ett uttalande.

Kravet på reformer kommer bara några månader efter att EU kommit överens om att göra en översyn av Europeiska bankmyndigheten för att stärka myndighetens befogenheter att förhindra penningtvätt. Åtgärden har av flera bedömare ansetts som otillräcklig.

De sex länderna vill också se nya regler mot penningtvätt eftersom de reviderade bestämmelser som infördes för ett år sedan inte bedöms som tillräckliga.

"Finns regelverk"

Ulrik Åshuvud, ordförande för Transparency International Sverige, är försiktig i en första, generell kommentar om förslaget.

Det måste bygga på att EU-länderna är överens så att det blir en kontroll som faktiskt gör skillnad. Men om det bara blir en dyr myndighet utan mandat så kanske det inte är så effektivt, säger han.
Det finns EU-direktiv som styr penningtvättsarbetet väldigt tydligt. Så i grund och botten finns det redan ett EU-gemensamt regelverk.

Den svenska regeringen vill samtidigt göra en ordentlig genomgång av myndigheternas och bankernas verktyg för att bekämpa penningtvätt och finansiering av terror. I veckan meddelade regeringen och finansmarknadsminister Per Bolund (MP) att en utredning ska tillsättas som ska söka ett helhetsgrepp för att förebygga och förhindra penningtvätt.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
TT-Reuters