Radiologens verksamhetschef: "Problemet ligger hos oss"

– Jag beklagar att vi uppger att väntetiden är sju månader. Det stämmer nämligen inte, säger radiologens verksamhetschef Peter Björk, som dock medger att det finns problem.

28 maj 2018 05:31

Peter Björk tog över som tillförordnad verksamhetschef för radiologen på Mälarsjukhuset och Kullbergska sjukhuset i augusti i fjol. Han fick ansvar för en skakig verksamhet med ogynnsam utvecklingskurva.

– Under hösten hade vi en väldigt problematisk situation med växande köer. Orsaken var personalbrist, främst på röntgensjuksköterskor.

Enligt Peter Björk saknades det då 17 sjuksköterskor efter egna uppsägningar och pensioneringar.

De akuta och brådskande undersökningarna har inte varit hotade, men de tre magnetkamerorna i Eskilstuna har inte alltid varit bemannade.

I januari stod nästan 1 800 patienter på väntelista till magnetkameran (MR). I dag är det nere i knappt 1 200. Nyköpings lasarett som också genomför MR-undersökningar på patienter från hela länet har en konstant kö på cirka 600.

Cirka 160 nya MR-remisser tillkommer dessutom varje vecka och behovet av MR-undersökningar väntas öka. För att korta kön och klara den växande efterfrågan krävs inte bara full bemanning utan även tillfälliga punktinsatser.

Efter årsskiftet timanställdes ett antal pensionerade röntgensjuksköterskor för att hålla maskinerna i gång under några kvällar och helger. Insatsen uppges ha kortat kön med drygt 300 patienter.

– I höstas fick vi även ett extra anslag på 500 000 kronor. De pengarna använde vi i en direktupphandling med en privat vårdgivare och kunde på så sätt hjälpa 120 patienter.

Varför slutade så många sjuksköterskor i fjol?

– Jag har inte full inblick men jag vet att arbetsklimatet var ansträngt. Allt kulminerade i att den förre verksamhetschefen lämnade sin post och jag fick uppdraget att påbörja ett förändrings- och förnyelsearbete. Syftet är förbättra arbetsmiljön och tillgodose medborgarnas behov av undersökningar i rätt tid.

Peter Björk säger att mycket jobb återstår men att man gjort en rejäl uppryckning.

– Vi har jobbat med arbetsklimatet, för att behålla den personal som finns och vi har lyckats rekrytera flera röntgensjuksköterskor. Vi har också flyttat arbetsuppgifter från sjuksköterskor till undersköterskor, och samtidigt rekryterat tio nya undersköterskor, säger Peter Björk.

Efter höstens turbulens har radiologen i Eskilstuna och Katrineholm i dag cirka tio sjukskötersketjänster som ännu vakanta.

Hur lång är väntetiden till MR i dag?

– Den beräknade väntetiden för undersökningar av lägst medicinsk prioritet är cirka fyra månader, säger Peter Björk.

Varför meddelar ni då patienterna att det är sju månaders väntetid?

– Det är beklagligt att vi går ut med fel information. Under sommaren kommer väntetiden troligtvis att öka till cirka fem månader på grund av produktionsneddragningar under semesterperioden. Vi kommer dock att ha en tydlig hänvisning till fria vårdvalet i det nya länsgemensamma väntebrevet, säger han.

I höst är det tänkt väntetiden ska komma ner till en eller två månader.

– Det förutsätter att vi kan fortsätta med extra kvälls- och helgöppet, säger Peter Björk.

De långa väntetiderna har medfört att radiologens personal har hamnat i skottgluggen.

– Ingen här är nöjd med situationen och personalen får ibland oförskyllt mycket skäll. Folk är väldigt missnöjda. Problemet ligger ovanför oss som jobbar på golvet eller svarar i telefon, säger läkaren Eva Zelleroth.

– Jag förstår att patienterna är frustrerade. Det har varit riktigt tufft och det är tufft fortfarande, säger röntgensjuksköterskan Erika Lindquist.

Peter Björk delar den uppfattningen.

– Problemet ligger hos oss. Patienterna utgår från sina referenser och behov. De vill naturligtvis komma vidare eller få besked så fort som möjligt.

Trots det utsatta läget vågar sig verksamhetschefen på att vara visionär.

– Min målsättning är att göra vår arbetsplats så attraktiv så att vi till och med kan erbjuda att ta emot patienter från andra län, men den målbilden ligger längre fram och förutsätter dessutom fler MR-maskiner i länet.

Vårdgarantin

Vårdgarantin ingår i hälso- och sjukvårdslagen och säger att du:

• Ska få kontakt med primärvården samma dag som du söker hjälp.

• Efter bedömning få tid till en allmänläkare inom 7 dagar

• Få ett första besök i den specialiserade vården inom 90 dagar

• Efter beslut få en operation eller åtgärd inom den specialiserade vården inom 90 dagar

.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Peter Larsson