Politiskt beslut om ny grundskola i Munktellstaden

En ny grundskola med plats för cirka 1 000 elever ska byggas ovanpå det nya parkeringsgaraget i Munktellstaden men även omfatta slakthusområdet. Det beskedet gav den politiska majoriteten under onsdagen.

13 mars 2019 10:02

Den kraftiga befolkningstillväxten i Eskilstuna gör att behovet av nya skolor är mycket stort. De närmaste fem åren behövs cirka 1 300 nya skolplatser. Ett område där bristen på skolplatser ställs på sin spets är Munktellstaden där en helt ny stadsdel håller på att växa fram. På kvarteret Nätet på Norr och i västra Munktellstaden nära Eskilstunaån står inom några år 1 500 nya bostäder klara.

– Vi har pratat om det här länge men nu sätter vi ner foten. En skola i Munktellstaden är ett måste, läget är suveränt och att bygga den i ett centralt område är bra för integrationen, säger kommunalrådet Jari Puustinen (M) som tillsammans med kommunstyrelsens ordförande Jimmy Jansson, kommunalrådet Arne Jonsson (C) och grundskolenämndens ordförande Mona Kanaan (S) redogjorde för skolplanerna vid en pressträff i Stiga sports arena under onsdagen.

Inriktningen är att bygga en F – 9-skola med plats för uppskattningsvis 1 000 elever. Skolan ska uppföras i etapper ovanpå det nybyggda parkeringsgaraget men även vid det intilliggande slakthusområdet. Den del som byggs på p-garaget blir sannolikt först ut.

– Nu är det skarpt läge där vi ger förvaltningar, mark- och exploateringskontoret samt Kommunfastigheter i uppdrag att ta fram ett konkret underlag till ett förslag för oss att ställning till. Det handlar om utformning, volymer och att säkerställa arbetet med detaljplaner, säger Jimmy Jansson.

En aspekt i planeringen är att parkeringshuset med största sannolikhet kommer att byggas på med en eller två våningsplan för parkeringar innan en skola byggs längst upp på byggnaden.

– Men barnen kommer inte att gå i något som ser ut som ett parkeringshus, det kommer att se ut som en skola när det är klart, säger Arne Jonsson.

En annan utmaning är de krav som finns att nya byggnader måste anpassas till den kulturhistoriskt känsliga miljön. Dessutom har delar av slakthusområdet ett bevarandeskydd som gör att husen inte får rivas.

– Allt detta sammantaget gör att det dels finns en risk att kostnaderna sticker iväg, dels att processen med detaljplaner drar ut på tiden, säger Jimmy Jansson och tillägger att förhandlingar om ersättningslokaler förs med de näringsidkare som finns i slakthusområdet.

Om fyra till fem år kan den första etappen av den nya skolan stå klar att emot elever tror han. Vad hela investeringen kommer att kosta finns det inga prognoser på ännu. Men att det handlar om summor runt en halv miljard är troligt.

– Det beror på hur många kvadratmeter vi kan bygga. Vi måste se till att hålla framtida hyreskostnader nere så att vi får så mycket kvalitet som möjligt till så låg peng som möjligt, säger Jimmy Jansson.

Behoven av nya skolplatser i området har varit kända under flera år. Varför har ni dröjt så länge med beslutet?

– Det hänger delvis ihop med flyktingkrisen 2015 då vi fick 1 500 nya elever i Eskilstuna. Det gjorde att vi fick göra om de planer och beräkningar vi hade då. Sen visste vi inte hur fort byggnationen på kvarteret Nätet skulle gå, det är ett otroligt tempo där, säger Jari Puustinen.

Majoritetens beslut om lokalisering av den nya skolan vinner inte gehör hos Vänsterpartiet, där Maria Chergui är gruppledare:

– Det behövs verkligen en ny grundskola men att bygga den på ett parkeringshus är galet. Det är inte bra för barnen och deras behov av bra utemiljöer. Jag trodde de här planerna var nedlagda för länge sen. Det finns andra platser som bör utredas, till exempel i Årby eller på Väster.

Kritiken tillbakavisas av Mona Kanaan:

– Jag ser fantastiska möjligheter med den här platsen, med sitt attraktiva centrala läge och med närheten till kultur- och idrottsanläggningar. Här får vi chansen att bygga en ny skola med utgångspunkt i social hållbarhet som ger barnen ett stort mervärde.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Lars Skärlund