Linden Hockey får inget alkoholtillstånd i Sméhallen

Linden Hockey får inte servera alkohol i Sméhallen. Föreningen får i stället ansöka om tillstånd för varje enskilt tillfälle.

19 mars 2019 19:04

I höstas ansökte Linden Hockey om att få servera alkohol i Sméhallens vip-loge året runt, mellan 11 och 01. Föreningen var dock tydlig med alkoholservering i praktiken endast skulle i samband med representationslaget matcher samt vid arrangemang som företagshockey.

Flera politiska nämnder, förvaltningar och myndigheter har fått säga sitt i en remissrunda inför beslutet. Räddningstjänsten, Polismyndigheten och kronofogden hade inget att erinra utan ansåg att föreningen uppfyllde kraven. Kultur- och fritidsnämnden ansåg att ett avgränsat tillstånd, med restriktivare tider, vore lämpligt.

Socialnämnden uttryckte en uppfattning om att "alkohol och idrott i princip inte hör ihop och att alkoholservering i allmänhet inte bör ske i idrottsanläggningar".

Miljö- och räddningstjänstnämnden som har sista ordet beslutade om avslag på ansökan.

Linden Hockey får i stället hoppas på tillfälliga serveringstillstånd som kräver en ny ansökan för varje enskilt tillfälle.

Linden Hockeys klubbchef Anders Björk berättade i december att serveringstillståndet syftade till att locka fler åskådare till arenan.

– Jag vet att möjligheten finns i logerna vid Stiga Arena och på Smedstadion. Vi har tänkt göra något liknande, man ska kunna ta en öl eller ett glas vin, främst i samband med A-lagets matcher. Vi vill locka flera åskådare till arenan helt enkelt, sa han.

Beslutet kan överklagas till förvaltningsrätten.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Peter Larsson