Eskilstunakvinna förbjuds att ha djur

En kvinna bosatt i Eskilstuna har vid flera tillfällen fått husdjur omhändertagna på grund av misskötsel. Nu har länsstyrelsen förbjudit henne att ha djur och hon får heller inte skaffa några nya.

28 mars 2019 18:51

Under de senaste åren har ett flertal anmälningar lämnats in mot kvinnans bristande omhändertagande av djur. Det har handlat om att djuren är för magra, att rastning, matning, rengöring och tillsyn varit eftersatt, att djuren inte fått tillräckigt med vatten och att de varit smutsiga och toviga.

Vid två tillfällen under 2018 har länsstyrelsen fattat beslut om omhändertagande av djur som funnits i kvinnans lägenhet. I december skrev Eskilstuna-Kuriren om ett av ärendena då en svårt sjuk och vanskött katt hittats övergiven i bostaden. Katten hade avföring i pälsen och var i så dåligt skick att länsveterinären beslutade om avlivning.

Länsstyrelsen skrev i beslutet att kvinnan vid upprepade tillfällen utsatt djur för onödigt lidande och att hon därför skulle bli föremål för en prövning om förbud att hålla djur. Nu, tre månader senare, har ett sådant beslut fattats. Kvinnan måste inom fyra veckor göra sig av med de djur hon har och får heller inte skaffa några nya.

Kvinnan har under årens lopp gjort sig oanträffbar när länsstyrelsen försökt kontakta henne, så även i det senaste beslutet om djurförbud.

Länsstyrelsen skriver i sin motivering att hon saknar förmåga att ha hand om djur i enlighet med djurskyddslagstiftningen. Hon bedöms också sakna insikt om sin bristande djurhållning. Till grund för beslutet ligger också att hon sannolikt kommer att upprepa sitt beteende och fortsätta vanvården om hon skulle tillåtas ha djur.

Förbudet gäller även om hon skulle ta hand om djur som hon inte själv är ägare till. Om kvinnan trots förbudet skulle skaffa eller ha hand om djur kan rättsliga åtgärder i form av åtalsanmälan göras.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Lars Skärlund