Chefens svar på kritiken mot demensvården

Anställda vittnar om allvarliga brister på ett av kommunens demensboenden. Fridha Söderqvist, verksamhetschef för äldreomsorgen, svarar.

Eskilstuna 3 juni 2020 06:45

Kommunen informerade anhöriga om situationen på det hårdast drabbade boendet där 25 brukare avlidit. Varför?

– Därför att det är viktigt att vara transparent kring hur vi agerar. Det är lika viktigt gentemot personal som anhöriga och brukare.

Varför är man då inte transparent kring läget på andra boenden?

– Vi informerar alla anhöriga som är berörda.

Vem berörs?

– Så länge vi kan säkerställa att vi har riktlinjer som fungerar, vilket vi ser att vi kan, så är det inget som blir en risk för någon annan än den smittade. Vid starkt misstänkt eller bekräftad covid isoleras man på rummet. Då är det enbart den brukaren och anhörig som berörs.

Anställda på ett av kommunens demensboenden säger tvärtom att smittade rör sig fritt och smittar andra.

– Den bilden du beskriver finns också. Problematiken i demensvården debatteras i Sverige. Det är inget unikt. Vi har samma problematik emellanåt, men det betyder inte att det ser ut så på alla avdelningar.

De beskriver hur de tvingas bryta mot lagen för att de inte hinner ge den omsorg brukarna har rätt till. Hur ser du på det?

– Vi har en tajt personalbemanning, så är det. Vi försöker skapa en så bra verksamhet som möjligt utifrån förutsättningarna. Det har hänt mycket under de senaste åren och det är en utmaning för oss att hantera.

Anser du att kommunen bedriver en god demensvård?

– Vi bedriver en god vård och omsorg utifrån de förutsättningar vi har. Det ska man känna sig trygg med, både som anhörig och brukare.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa