Förslaget är klubbat av nämnden men ännu inte behandlat av kommunfullmäktige. Först där och då kan de nya badavgifterna antas för att börja gälla mot slutet av sommaren. 12 av 14 priskategorier berörs.

Den lägsta prishöjningen görs med fem kronor och gäller per entré för barn och ungdomar mellan 6­ och 17 år. Ett vuxenbad kommer kosta 55 kronor, tio kronor dyrare från dagens 45 kronor.

De högsta höjningarna föreslås för årskort, tremånaderskort och ”klippkort” för tio bad. För barn och ungdom höjs priserna med mellan 50 och 100 kronor, beroende på åldersgrupp och korttyp. För vuxna höjs motsvarande kortpriser med mellan 90 och 200 kronor.

Artikelbild

| Kommunens badhus är en populär plats. Avgiftshöjningen beräknas öka intäkterna med ett sexsiffrigt belopp.

Ett familjekort på tre månader föreslås höjas med 150 kronor till 1 050, ett årskort med 250 kronor till 2 350. Endast badavgifterna för pensionärer föreslås bli oförändrade.

Avgiftsförslaget beslutades i oenighet. Anna Lejon (M) var kritisk till att höjningarna inte var proportionerliga och ville att förslaget skulle återremitteras. Yrkandet röstades ner.

Enligt nämnden är prisjusteringarna högst befogade med tanke på att kostnaderna för alla verksamheter ökar. Höjningarna beräknas öka den årliga intäkten från Vingåkersbadet med 100 000 kronor.

Enligt Johan Tranquist, kommunens upplevelsechef, kommer avgifterna även efter höjningen ligga på en lägre nivå än flera jämförbara badanläggningar.