Bråttom gå med i a-kassa för att klara regler

Ansökningar om medlemskap väller in till a-kassorna.

Det kan vara avgörande att hinna ansöka före midnatt för att kunna få ersättning snabbare om arbetslösheten drabbar senare.

31 mars 2020 16:29

De föreslagna, tillfälliga a-kassereglerna för 2020 kan få stor ekonomisk betydelse för många som har förlorat eller riskerar att förlora jobbet.

För den som tidigare har valt att stå utanför a-kassan eller för den som är ny på arbetsmarknaden blir det stora skillnader, säger Annika Stenberg, kommunikationschef på Akademikernas a-kassa som har över 700 000 medlemmar.

Hon säger att det bara de senaste två veckorna har kommit till 7 000 medlemmar. Flera tusen ansökningar väntar på handläggning.

Malin Ackholt, förbundsordförande i LO-facket för anställda på hotell och restauranger, HRF, säger att det bara det senaste dygnet har kommit 3 200 inträdesansökningar till a-kassan.

Det är bra att regeringen försöker hitta vägar framåt. Det finns en oerhört stor grupp som står utan inkomst från en dag till en annan, personal som är extraanställd och timanställd, säger Malin Ackholt och tillägger att de grupperna inte omfattas av systemet för korttidspermittering, till exempel.

Förslagen om de tillfälliga reglerna för 2020 presenterades i ännu ett krispaket av regeringen på måndagen men får till del effekt omgående.

Vara snabb

Den som hinner söka medlemskap i en a-kassa senast under mars sista timmar, under tisdagen, är en god bit på vägen för att uppfylla ett av de nya villkoren för att få ersättning vid arbetslöshet. Det kommer sig av att det ska räcka med att ha varit medlem i tre månader under perioden mars till december 2020, för att kunna ansöka om ersättning.

Den som ansöker om medlemskap före mars månads slut får räkna hela månaden och kan därmed bocka av en tredjedel av månaderna i det nya, tillfälliga villkoret.

Juristen Christoffer Östnaes på Sveriges A-kassor, som företräder a-kassorna, säger att en månad därmed räknas som fyra, från mars i år till december.

Hittills har kravet varit tolv månader, det vill säga ett års medlemskap.

Kravet på hur mycket man ska ha arbetat före det man kan ansöka om och få ersättning sänks också, från minst 80 timmar per månad i sex månader till 60 timmar per månad.

Huvudregeln har varit att man ska ha haft minst 80 timmars arbete, det är ju ganska precis ett halvtidsarbete. Nu går man ner till 60 timmar, säger Christoffer Östnaes.

Oklarheter finns

Han framhåller att det ännu finns en del saker som behöver förtydligas av regeringen, bland annat vad gäller egenföretagare och vad som ska gälla för dem och deras ersättning när de lägger företaget vilande.

Idag kan ingen få mer än 910 kronor per dag i ersättning vid arbetslöshet. För de första 100 dagarna höjs den gränsen till 1 200 kronor, från den 13 april. Ersättningen avgörs av hur hög lön man haft och i vissa fall om man har jobbat hel- eller deltid före arbetslösheten.

Det så kallade grundbeloppet föreslås även det höjas, från 365 kronor om dagen till 510 från den 13 april. Det gäller för den som har arbetat heltid i minst tolv månader men som inte har varit medlem i en a-kassa tillräckligt lång tid för att klara medlemsvillkoret.

Annika Stenberg på Akademikernas a-kassa pekar också ut förslaget om att de sex karensdagarna i försäkringen tas bort som viktigt.

Det kan ju betyda 6 000 kronor mer i ersättning för den som blir arbetslös, säger Stenberg.
Fakta: Nya a-kasseregler

Reglerna är tillfälliga och ska, enligt regeringens förslag, gälla under 2020.

Det ska bara krävas tre månaders medlemskap i en a-kassa under perioden mars till december 2020 för att kunna få ersättning. I dag är villkoret 12 månaders medlemskap.

Arbetsvillkoret sänks från lägst halvtid, 80 timmar, per månad under sex månader till lägst 60 timmar per månad

Den högsta ersättningen per dag i a-kassan höjs under 2020 från 910 till 1 200 kronor per dag de 100 första dagarna.

Det så kallade grundbeloppet höjs från 365 till 510 kronor per dag under 2020.

De sex karensdagarna slopas tillfälligt under året.

A-kassorna får extra pengar för att klara alla ansökningar som väntas.

De tillfälliga regeländringarna väntas innebära minst 5 miljarder kronor i ökade utgifter i statens budget.

Källa: Regeringskansliet

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Lars Larsson/TT