Bråk på akuten kräver åtgärder

Att bråk fortsätter ända in på akutmottagningen har blivit ett ovälkommet inslag på Kullbergska sjukhuset. Därför föreslås låst entrédörr och kameraövervakning.

3 februari 2014 13:57

Arbetsmiljön på Kullbergskas akutmottagning är inte alltid trygg. Enligt landstingets säkerhetschef Lars-Gunnar Svensson påverkar hot och incidenter både sjukhuset som helhet och akutmottagningen. Han säger att det inte är fler hot än förut, men att folk beter sig på ett annat sätt.

— Vi märker att bråket kommer med in på sjukhuset, i form av kompisar och motståndare. Tidigare har man slagits klart innan man kommer till sjukhuset.

Lars-Gunnar Svensson framhåller att situationer med många inblandade inte bara innebär problem för personalen, utan även för folk i väntrummet.

— Vi värnar om dem.

För att personalen ska kunna ägna sig åt sina patienter föreslås nu en skärpning av säkerheten vid akutmottagningens entré. Säkerhet finns redan, i form av bland annat låsta mottagningar, vakt vissa tider på dygnet, mobila överfallslarm och möjlighet för personalen att ringa in vakt vid behov.

Det nu aktuella förslaget innebär att akutmottagningens yttre entrédörr får en porttelefon med kamera så att personalen ser hur många som är på väg in. I receptionen ska förutom monitor också finnas en knapp för låsöppning. Ljud eller bild kommer inte att spelas in utan enbart visas i direktsändning. Personer som kommer med ambulans slussas som förut direkt in på mottagningen.

Länsstyrelsen, som beslutar om kameraövervakning, har skickat ärendet på remiss till bland annat Katrineholms kommun som ska yttra sig senast den 21 februari. Lars-Gunnar Svensson räknar med att beslut om kamera och porttelefon ska kunna verkställas om en månad.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Carina Wising