Bostadsbygge i Härad kan starta i oktober

Under hösten är tanken att bygget av lägenheter i Härad ska komma igång. I första skedet handlar det om 36 bostadsrätter fördelade på fem hus inom fastigheten Näsbyholm 3:48.

17 augusti 2019 05:05

– Intresset har varit större än förväntat, inte minst tack vare responsen vi fått via Facebook-gruppen Härliga härliga Härad, konstaterar mäklaren Gabriel Augustsson på fastighetsbyrån Le grand propreité som anlitas av den Stockholmsbaserade byggherren.

Under fredagen åkte han själv ner från huvudstaden för att träffa en barnfamilj som visat intresse för att slå sig ner i Härad.

– Hittills har vi tagit emot tre bokningar och två som reserverat sig för att boka, berättar Gabriel Augustsson som tidigare arbetade åt Skandiamäklarna i Eskilstuna och därmed har bra koll på norra Sörmland.

– 21–­22 lägenheter måste vara bokade för byggstart, förklarar han.

Härad etapp 1 ska bestå av 30 vanliga lägenheter och sex suterränglägenheter – fördelade på fem huskroppar.

– Samtliga lägenheter ligger på 87 kvadrat, sedan går det att välja på tre rum eller fyra, förklarar Gabriel Augustsson.

Bostäderna kommer att antingen ha balkong eller uteplats.

Marknadsaktiviteterna kom igång under sommaren och nyheten om lägenheter har alltså delats flitigt på Facebook.

– Det blev ett mer positivt gensvar än jag hade trott – en glad överraskning, säger Gabriel Augustsson.

Det aktuella området ligger norr om nuvarande bebyggelse, i riktning mot Mälaren.

I mäklarens prospekt anges bland annat hur nära det är till bad- och båtplats (2 kilometer), busshållplats (200 meter), centrala Strängnäs (sju kilometer), Solberga (en mil) och Eskilstuna (22 kilometer). Rid- och motorsport finns också på nära håll, skriver mäklaren.

– Med den takt vi håller just nu skulle det kunna bli byggstart i oktober, säger Gabriel Augustsson.

Och inflyttning hösten 2020?

– Just det.

– Nya bostäder kanske tänder nytt hopp för den nedlagda skolan på orten, säger Gabriel Augustsson vidare.

Både barnfamiljer och äldre par ska ha visat intresse för att flytta till nybygget i Härad.

Framöver ska, om etapp 1 blir lyckosam, Härad bebyggas i nordostlig riktning. Då kan det enligt gällande detaljplan anläggas såväl villor som parhus.

– Hyresrätter går heller inte att utesluta, säger Gabriel Augustsson.

Klas Bayer, bygglovschef i Strängnäs kommun, konstaterar:

– Det finns ansökningar för både Näsbyholm 3:47 och Näsbyholm 3:48. Bygglov är inte beviljade, men vi jobbar med ärendena. Näsbyholm 3:47 gäller 20 huskroppar med totalt 120 lägenheter och ett LSS-boende, summerar han.

– Generellt sett är vi alltid positiva till att det byggs i vår kommun, säger miljö- och samhällsbyggnadsnämndens ordförande Magnus Stuart som under fredagen bevittnade hur ett byggprojekt i Läggesta invigdes.

– Vi hade bostadsministern Per Bolund här liksom kommunstyrelsens ordförande Jacob Högfeldt, berättar Magnus Stuart.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Lars Kilström