Ekonomi Skogsnäringens produktionseffektivitet har minskat med nära 20 procent, uppger Södra skogsägarföreningen för Sveriges Radio.

Den milda vintern i kombination med en ovanligt regnig höst har gett förändrade förutsättningar.

Man får lägga timmar på att markförbättra och tänka på hur vi lägger vägar och så där. Allt tar längre tid, ju blötare som det är, säger skogsarbetaren Andreas Johansson i Kåtebol till radion.

Blöt och mjuk mark utan tjäle försvårar transporten av bland annat timmer till pappersmassaindustrierna och sågverken. Den för skogsmaskiner svårkörda terrängen har lett till att en del av vinterns planerade avverkning och skotning inte har kunnat genomföras.

För att minimera skador på skogsvägarna har skogsområden i anslutning till större vägnätverk valts i första hand – liksom granbarkborreområden. Trots den ökade logistikutmaningen ska virkesleveranserna till industrierna inte ha påverkats, enligt skogsägarföreningens hemsida.