Ställ upp för kvinnorna som lämnar våldsamma relationer

Sverige 2 februari 2021 05:00
Detta är en ledare. Katrineholms-Kurirens ledarredaktion är oberoende liberal.

Människor bör, oberoende av kön, ha samma förutsättningar att forma sina egna liv och samhället. Det gäller både ekonomi och politik.

 

Jämställdhet handlar om jobb och pengar, tillgång till yrken och positioner.

Där är vi inte i dag. Kvinnors samlade livslön är lägre än mäns. På gruppnivå styrs kvinnors – mer än mäns – yrkesval i stor utsträckning av möjligheten att kombinera hem och jobb. Det påverkar löne- och karriärutveckling. Och så kommer det att förbli om inte män i heterosexuella relationer tar större ansvar för hem och barn.

 

Inom politiken har dock jämställdheten kommit längre än på många andra områden. I förra veckan var det 100 år sedan kvinnor för första gången kunde rösta och bli valda i allmänna val till riksdagen. På det temat släppte Jämställdhetsmyndigheten sin rapport Ett sekel av rösträtt och valbarhet

Och mycket har hänt. Från ett fåtal kvinnor i Sveriges första och andra kammare, till 46 procent kvinnor i riksdagen efter valet 2018. I dag innehas också en tredjedel av alla ordförandeposter i Sveriges kommunstyrelser av kvinnor. Samtidigt konstaterar rapporten att utvecklingen stagnerat de senaste 25 åren. Det kan bli bättre.

 

En orsak är attityder. I en av myndigheten genomförd enkät, där 6 400 svenskar ställs inför olika påståenden, framgår det att både kvinnor och män är positiva till jämställdhetsarbetet. Kvinnor är något mer positiva än män.

Men det handlar också om medvetna beslut. Att partier könsvarvar sina vallistor är exempel på saker som påverkar kvinnors möjlighet att delta i politiken. Sedan 2018 är det möjligt att ta föräldraledigt även som kommunal- och regionråd eller oppositionsråd.

 

Många kvinnor drabbas också av mäns våld. Inte sällan är det frågan om en partner. Enligt preliminära siffror från Brottsförebyggande rådet begicks 80 procent av de anmälda misshandelsbrotten mot kvinnor under 2020 av en närstående. För män är motsvarande siffra närmare hälften. När det gäller våldtäktsbrott mot kvinnor var det omkring en tredjedel som begicks av en partner. Men här är mörkertalen stora.

Mycket av detta är förutom av alkohol en följd av destruktiva mansideal. Människor, i synnerhet män, behöver därför vara särskilt uppmärksamma på hur de själva, vänner och bekanta talar om och behandlar kvinnor. Det är viktigt att kvinnojourer finns och har nog med resurser. Men också att människor i omgivningen ställer upp för de kvinnor som behöver stöd när de försöker lämna en våldsam relation.


Ämnen du kan följa