Snöstorm, dödsolycka och dåligt med folk

Kuriren för 100 och 50 år sedan.

Cirka 600 personer dansade på Safirens på lördagskvällen för 50 år sedan. Kunde det ha blivit fler om inte Lennart Hyland hade konkurrerat med Katrineholms nöjesarrangörer?

Cirka 600 personer dansade på Safirens på lördagskvällen för 50 år sedan. Kunde det ha blivit fler om inte Lennart Hyland hade konkurrerat med Katrineholms nöjesarrangörer?

Foto: Arkiv

2020-01-10 23:00

100 ÅR: FURA FÖLL ÖVER STUGA 

En häftig snöstorm rasade i natt över stora delar av Sverge och även över Katrineholmstrakten. Blåsten var av ansenlig styrka och hopade snön i drivor på gatorna. Vid Nävertorp avbröts av stormen en jättelik fura, som vid sitt fall ramponerade taket till gjuteriarbetaren H. A. Nilssons stuga. Sålunda upprevs takpappen och läkten samt en del tegel, varjämte stuprännorna blevo illa åtgångna. Furan, som avbröts fyra meter från marken, mätte 15 tum vid brösthöjd. Flera av Nävertorpsstugorna äro omgivna med dylika fristående större träd, som med hänsyn till dylika olyckstillbud enligt hr Nilssons åsikt böra borttagas.

100 ÅR: LYCKAD FESTLIGHET Å FOGELSTAD

En festlighet, som i allo blev vällyckad och trevlig, hade fröken Elisabet Tamm å Fogelstad i fredags kväll anordnat för sina arbetare. Delsbostintan föredrog sina bygdemålshistorier och låtar, varjämte omväxlande körsång och musik förekom. Därjämte bjödos festdeltagarna på kaffe och godsaker.

100 ÅR: DÖDSOLYCKA Å FLENS JÄRNVÄGSSTATION

Under inväxling av godsvagnar i godsmagasinet i Flen blev i onsdags vid 6-tiden på em. stationskarlen Per August Holm så illa klämd att han omedelbart avled. H. befann sig i spåret för att reglera de inväxlade vagnarna så att de skulle stanna på bestämd plats, men lyckades ej komma undan utan kom emellan vagnen och kajen, samt släpades med, varvid bröstkorgen formligen krossades. Den förolyckade satt så hårt i kläm mellan kajen och vagnen att den senare måste lyftas upp för att man skulle kunna få fram H. När detta lyckades var han redan död. Den bortgångne, som gjort sig känd som en dugande järnvägsman, var född 1881 och efterlämnar hustru och två minderåriga barn.

100 ÅR: ANNONS – DEN BÄSTA TVÅLEN

Annons: Bästa tvålen är absolut Ledolin à 1:- o. 1:50 i Hilma Dahlborgs Bok- o. Pappershandel.

50 ÅR: STOD SIG SLÄTT MOT HYLAND

Det var bistra tider för dem som anordnade offentliga nöjestillställningar på lördagskvällen. Det är inte lätt att konkurrera mot Lennart Hylands första TV-hörna för säsongen, det fick åtskilliga nöjesarrangörer erfara. Dåligt med folk rapportera främst från restauranger och biografer – om det sedan var en tillfällighet eller helt beroende på TV-programmet må vara osagt.

Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!