Regeringens bredbandspolitik splittrar stad och land

Sverige 27 juni 2020 05:38
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

I Södermanland är 8 av 10 hushåll anslutna till fibernät. Trots det saknar 5 av 10 av landsbygdsborna i länet en anslutning. Regeringens kraftlösa bredbandspolitik splittrar stad och landsbygd på ett oroväckande sätt.

Situationen ser inte ut att förbättras framöver. Statistik som nyligen presenterades av ansvarig myndighet, Post- och telestyrelsen, visar att takten i bredbandsutbyggnaden fortsätter att bromsa. Under förra året flaggade därför myndigheten för att det nationella bredbandsmålet, som lovar snabbt bredband till alla senast 2025, är i farozonen.

Vi som undertecknar den här debattartikeln representerar invånare, företagare och bredbandsaktörer. Våra medlemmar är beroende av att Södermanland och resten av Sverige ges möjlighet till en snabb bredbandsuppkoppling. Detta har blivit extra tydligt under de senaste månaderna där rådande pandemi snabbt tvingat offentlig sektor, företag och allmänhet att ställa om sig till en ny vardag. Vi har dragit nya lärdomar och blivit bättre än någonsin på att nyttja digitaliseringens möjligheter. Men för många har lärdomen i stället handlat om hur påtagligt det digitala utanförskapet är för alla som saknar en tillräcklig bredbandsuppkoppling.

Frågan brådskar och vi upplever en oroväckande tystnad och brist på handlingskraft från regeringens sida. Vi har därför startat Bredbandsuppropet i syfte att skapa ökad förståelse för behovet att fiberutbyggnaden också når landsbygden. Att tro att landsbygdens behov skiljer sig åt från stadens är fel. Digitaliseringen kan i stället hjälpa till att kompensera för långa avstånd och avlägsna marknader. 

Den avstannade fiberutbyggnaden får också konsekvenser för framtidens mobilnät. En förutsättning för den 5G-utbyggnad, som just nu befinner sig i startgroparna, är just ett väl utbyggt fibernät – även på landsbygden. Med andra ord innebär avsaknaden av fiber att nästa generations mobillösningar, som väntas medföra en mängd möjligheter för framförallt näringslivet, inte blir tillgänglig för företag utanför tätorterna alternativt att de får avsevärt sämre prestanda.

Även civilsamhället påverkas negativt av avsaknaden av fiberbredband. I takt med att en bredbandsuppkoppling blir en nödvändighet både för att studera eller arbeta så riskerar områden som inte är anslutna att få allt svårare att behålla och locka till sig nya invånare. Om regeringen står fast vid sitt bredbandsmål krävs skyndsamma beslut. Därför efterfrågar vi:

Ytterligare stödmedel. Likvärdig uppkoppling på landsbygd som i tätort. Rättvist regelverk vid utdelning av stödmedel. Enklare tillståndsgivning. Regelverk som möjliggör effektiv utbyggnad.

Sverige har råd att säkerställa likvärdig tillgång till bredband. Efterfrågan och behovet finns. Nu vill vi se höjda röster och kraftfulla åtgärder. 


Thomas S Nilsson
Ledare Byanätsforum

Tomas Byström
Regionchef, Företagarna Stockholm-Mälardalen

Erik Granbäck
Ordförande, Hela Sverige ska leva Sörmland

Johan Lagerholm
Ordförande, LRF Södermanland

Mikael Ek
Vd, Svenska Stadsnätsföreningen


Ämnen du kan följa
Läs mer!
Brott & Straff

Polisskott mot bil – två gripna

Politik

Kritiserat kommunikationssystem byts ut

Resa

Glada danskar bjöd svenskar på kaffe och sup

Djur

Trots akut brist – veterinärer får inte jobb

Olyckor, katastrofer

Ministörning tros ligga bakom elstrul på Tele2

Visa fler