Regeringen vill lägga nya avgifter på boende

Insändare 15 oktober 2020 05:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Många av landets småhusägare, bostadsrättsägare och hyresgäster har en tuff ekonomisk situation i dag. Coronakrisen innebär utmaningar på arbetsmarknaden och arbetslösheten stiger. Osäkerheten framöver är stor och hushållens inkomster ska räcka till mycket. 

Trots detta planerar regeringen just nu en förändring som skulle innebära ytterligare utgifter för privatpersoner i hela landet. 

Förslaget, som har tagits fram av Miljödepartementet, innebär att de kostnader för insamling och återvinning av reklam- och tidningspapper som tidigare låg på tidningsbranschen och producenterna av råvaran, vältras över på landets småhusägare, bostadsrättsägare och hyresgäster. 

Exakt hur stora kostnaderna blir vet inte ansvariga politiker eftersom det saknas genomarbetade beslutsunderlag. Men om man läser remissvaren som hittills inkommit ser man att kostnaderna blir betydande. Effekterna riskerar att bli kännbara, inte minst för låginkomsttagare vars marginaler redan är små. 

Dessutom riskerar små kommuner att drabbas särskilt hårt då de har färre fastighetsinnehavare som kan dela på kostnaden för nya investeringar – som beräknas bli omfattande. 

Att lägga ansvar och kostnader för återvinning av reklam- och tidningspapper på hushållen snarare än på producenterna går rakt emot regeringens höga ambitioner på miljö- och klimatområdet. Reglerna utgår i dag från att de som producerar pappret och använder det i sina produkter också har ett ansvar för att samla in och återvinna materialet. Det är en bra och tydlig princip som säkerställer att miljö- och klimatansvaret hamnar där det hör hemma. Det är också i linje med hur ansvaret för återvinning av andra material ser ut. 

Om regeringen vill stötta tidningsbranschen så kan det göras utan att lägga över kostnaderna på vanligt folk. Dessutom utgör direktreklam en mycket stor del (50 procent) av returpappret som samlas in – varför ska hus- och bostadsrättsägare samt hyresgäster betala för det? Många hushåll har dessutom avsagt sig direktreklam av miljöskäl.

Nu vilar ett tungt ansvar på regeringen att ta sitt förnuft till fånga och inte vältra över ansvaret för retur- och tidningspapper på landets alla hushåll.


Ämnen du kan följa
Läs mer!

Insändare: Så kan Sörmlands kommuner minska sitt klimatavtryck

Felsorterade elprylar orsakar bränder varje månad – räddningstjänst: "Tejpa niovolts-batterier innan du slänger"

Krönika

Markus Aamisepp: Vegokorvsdebatten får vi stå ut med som EU-land