Radikalisering förslappar och fördummar

Sverige 12 januari 2021 19:20
Detta är en ledarkrönika. Katrineholms-Kurirens ledarredaktion är oberoende liberal.

Ibland går det fort. Som för Moderaternas gruppledare i riksdagen, Tobias Billström, klockan 06.23 på tisdagsmorgonen.

Han läste en artikel i Dagens Nyheter om en 14-årig tjej, Margret, som efter många turer beviljats uppehållstillstånd i Sverige. Hennes föräldrar och två bröder kom till Sverige 2004 från Libanon och sökte asyl. Deras ansökan avslogs men familjen har inte rest tillbaka, dock utan att gömma sig. 

Margret är född i Sverige och har aldrig varit utanför landets gränser. Till DN berättar hon att hon skulle tvingas att börja om från noll i Libanon, att hon inte kan skriva eller läsa på arabiska, och inte heller prata så bra.

Följdriktigt beslutade Migrationsöverdomstolen att det är orimligt att utvisa henne till Libanon av hänsyn till barnets bästa.

 

Orimligt, tyckte Tobias Billström och valde att markera. Han satte sig vid tangentbordet, skärmdumpade DN:s rubrik – ”Barnkonventionen trumfar utlänningslagen: 14-åring får stanna” – klistrade in dumpen i meddelandefältet på Twitter och skrev en egen kommentar: ”Idag känns det bra att Moderaterna 2018 röstade nej till att göra Barnkonventionen till svensk lag.”

Praktiskt nog bifogade inte Billström någon länk till artikeln där läsarna ges den större bilden. Att uttrycka önskan att utvisa en tonåring, som har hela sitt liv här, till ett land som hon aldrig har varit i, fungerar inte så bra opinionsmässigt. Bättre att begränsa budskapet till att Moderaterna inte ville ge Barnkonventionen denna status, eftersom den gör invandringspolitiken mer generös än vad M önskar. 

Det är också den linjen Billström höll fast vid när han fick mothugg, att hans kritik inte gäller det enskilda fallet utan att domen ger ett orimligt prejudikat.

 

Bättre hade varit om gruppledaren läst Migrationsöverdomstolens dom, och kanske även pratat med någon jurist, innan han började skärmdumpa och twittra. 

Rätten hänvisar mycket riktigt till Barnkonventionen men även till Europakonventionens bestämmelse om rätten till skydd för familjelivet samt en dom i Europadomstolen från 2011 (Osman mot Danmark).

Artiklar i Barnkonventionen blev svensk lag 2020. Sverige har dock varit bundet av konventionen i 30 år, som några migrationsjurister påpekade på tisdagen. Migrationsöverdomstolen dömde utifrån dess bestämmelse om barnets bästa även innan konventionen blev svensk lag (se MIG 2018:20). 

Det betyder att utslaget om Margret med stor sannolikhet hade blivit detsamma även om det kommit före 2020.

 

Att Moderaterna helst velat kasta denna 14-åriga tjej ut ur landet bör kanske inte förvåna. Sådana är de politiska reflexerna i detta parti numera. Men det är ändå anmärkningsvärt att Tobias Billström, som var migrationsminister i åtta år, visar så dålig ämneskunskap och ovilja att sätta sig in i frågorna.

Radikalisering förslappar och fördummar.

Alex Voronov

Ämnen du kan följa