Nu måste våldet mot kvinnor och flickor ta slut!

Insändare 25 november 2021 07:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Trots förändringar i lagstiftning och mer resurser till olika myndigheter fortsätter våldet i olika former mot kvinnor och unga flickor – i vårt land och i våra kommuner, Katrineholm och Vingåker. 

Den årliga världsomfattande kampanjen mot detta våld pågår från den 25 november till 10 december. FN, statliga och kommunala myndigheter samt olika organisationer är enga­gerade i 16-dagarskampanjen och Zonta International deltar under mottot Zonta says NO to violence against women - Zonta säger NEJ till våld mot kvinnor.

Under pandemin har människors isolering ökat. Det har funnits oro för att våldet i hemmen har ökat och att utsatta personer inte har kunnat eller vågat söka hjälp. Barn har i år, liksom tidigare år, fått uppleva att deras mamma mördats! Pornografin är lättillgänglig, ofta grov och fylld av kvinnoförakt vilket påverkar ungdomars syn på sexualitet. Bris, Kvinnofridslinjen och andra stödorganisationer rapporterar att antalet kontaktsökande har ökat kraftigt.

Enligt Brottsförebyggande rådet (Brå) polisanmäldes under 2020 i Katrineholm och Vingåkers kommuner 108 fall av misshandel mot kvinnor över 18 år. Inkluderar vi våldtäkt och grov oaktsam våldtäkt, uppgår siffran till 223 polisanmälda fall. Dessa siffror manar till eftertanke. 

Vi säger nej till våld mot kvinnor och flickor, nej till barnäktenskap och nej till hedersrelaterat våld. Ingen kvinna eller flicka ska behöva vara rädd för våld eller gå med på handlingar som orsakar obehag för dem. Vi uppmanar alla i samhället att arbeta aktivt med dessa frågor. Skaffa kunskap om vad som sker till exempel i sociala medier, delta i föreläsningar och diskussioner där dessa frågor lyfts fram. 

Våldet i vårt samhälle är grovt och skrämmande, dagligen ser vi rubriker om misshandel, skjutningar och mord, medan våld och kränkningar av olika slag mot kvinnor och flickor uppmärksammas mer sällan i massmedia. Det är dags att öppna ögonen. Våldstrenden måste brytas, det är hög tid att vi alla reagerar och agerar och inte blir likgiltiga! Tillsammans måste vi alla arbeta för att få förändring till stånd.


 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa