Kommunen: "Vi har en "Masterplan" för Norr"

Katrineholm 1 juli 2020 05:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar på insändaren "Norr styvmoderligt behandlad" publicerad den 27/6. 

Vad tråkigt att höra att du tycker att stadsdelen Norr är styvmoderligt behandlad. Här kommer information som förhoppningsvis kan pigga upp kring hur vi har arbetat med utvecklingen av Norr och vad vi planerar för framtiden.

Under 2018 har vi genomfört ett arbete med en ”Masterplan” för Norr. Planen beskriver pågående projekt och ger en framtidsbild för hur Norr kan utvecklas i form av bostäder, verksamheter, skolor/förskolor, parker samt trafik och parkering.

 Det här har vi gjort och planerar att göra på Norr: 

 Vi har skapat förutsättningar för byggnation av två nya flerbostadshus och ytterligare ett flerbostadshus är under uppbyggnad.

Vid årsskiftet stod den nya förskolan Karamellen klar.

Ett nytt parkeringshus kommer att stå färdigt 2020 med plats för 237 bilar. P-huset kommer även ha plats för 40 cyklar.

 Vi har tagit fram en ny detaljplan för att möjliggöra byggnation av en ny grundskola.  Byggstart är planerad till 2020 och skolan beräknas vara klar 2022.

 Vi har ett detaljplaneuppdrag för byggnation av nya bostäder i anslutning till den nya skolan. Här planerar vi att bygga ut gång- och cykelvägnätet för att öka tillgängligheten till området.

 Vi planerar att bygga en naturpark längs med vattendraget (där ny skola och nya bostäder planerar att byggas) och där dagvattnet kan användas i rekreativt syfte. Vi planerar att skapa aktivitetsytor för alla åldrar i syfte att stärka parken som en inbjudande mötesplats.

 Vi planerar att bygga om Bievägen till en stadsgata.

 Vi planerar att tillgänglighetsanpassa vandringsleden mellan Chatrineholms gård och Gersnäs och utveckla naturvärdena vid Gersnäs ekhagar och kring fågeltornet Tornstugan.

 På katrineholm.se kan du läsa mer om våra byggprojekt. I Översiktsplan 2030 – del staden kan du läsa mer om den planerade utvecklingen för Katrineholm de kommande åren.

 

Johnny Ljung, infrastrukturchef på samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholms kommun.
Sara Eresund, planarkitekt på samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholms kommun.

Ämnen du kan följa
Läs mer!
Katrineholm

Flera fordon i olycka vid Ändebol

Katrineholm

Domstolen ger KD:s politiker kalla handen

Katrineholm

Inget intresse för att ta över konkursat byggföretag

Nostalgi

UR ARKIVET: KSK-spelare knivskars på räkbåt

Katrineholm

Dödligt giftig växt frodas vid nytt bostadsområde

Visa fler