Glada barn är bra för hela Katrineholm

Katrineholm 13 januari 2021 05:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Resultaten från undersökningen ”Liv och Hälsa - ung” som visar att Katrineholms unga flickor mår sämst och allt sämre är mycket oroande, men tyvärr inte förvånande.

Att skolan har haft konstanta omorganisationer och besparingskrav de senaste åren spiller ända ner på eleverna. Något annat vore magi. Dels handlar det om rent praktiska ting som att ha fler klasskamrater på en och samma lärare, att det saknas läromedel eller att skolskjutsen blivit indragen. Dels handlar det om psykologiska faktorer.

När jag klev in i politiken 2017 så var det bland annat av oron för hur kommunen sliter på sina anställda. Många förskollärare, lärare och pedagoger vittnar om hur ansträngd deras situation känns. Att de inte har resurserna att mäkta med sitt uppdrag. Det ger sjukskrivningar som i sin tur ger en ännu mer ansträngd situation. Lägg till de besparingar som Socialdemokraterna och Moderaterna gjort på bildningsnämnden under flera års tid nu. Det vore magi om inte det påverkade lärarnas och elevernas mående.

Våra unga flickors allt sämre mående är resultatet av förd politik. Det kan den ledande majoriteten försöka skylla på någon annan hur mycket de vill, men det är S och M som bär ansvaret och de saknar både idéer och vilja att lösa de här problemen.

Det behövs ett nytt ledarskap för Katrineholm.

Jag tror på att ett Katrineholm med glada barn och unga, är ett Katrineholm som är bra för alla. Barns glädje smittar av sig och glada barn är uppfinningsrika och engagerade. Glada barn är receptet för vår kommuns utveckling och framtid.

Därför måste vi sätta barnen främst. Genom att prioritera förskola och skola naturligtvis, möta varje elev där eleven är trygg och genom att ge dem en meningsfull fritid, men inte bara då. Vi behöver sätta barnen främst i varje beslut som fattas i vår kommun. Det är bara så vi kan vända trenden med de unga flickornas mående. Det är bara så vi kan ge dem framtidstro och hopp. Det är så vi utvecklar ett framtida Katrineholm som är bra för alla.

 

Victoria Barrsäter (C) ledamot i Bildningsnämnden

Ämnen du kan följa
Läs mer!
Katrineholm

Larm från skola: Förbipasserande tar tag i elever

Katrineholm

Från novis till cirkuskonstnär på cirkusskolan

Debatt

Så vill Kristdemokraterna förändra Katrineholm

Katrineholm

Nu är öppna förskolan äntligen öppen igen