Ekologiska kor kan hjälpa bina i Sörmland

Sörmland 20 maj 2020 05:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

För att klara en omställning till hållbar livsmedelsproduktion måste vi äta mer vegetariskt och mindre kött. Och när vi äter kött, bör vi äta kött som är hållbart och ekologiskt producerat. Krav-märkt kött och mejeri kommer från svenska kor som står för den mest hållbara produktionen.

Därför är det glädjande att Sörmland går före när det gäller ekologiskt hållna kor och tjurar. I Sörmland fanns i juni 2018 sammanlagt 14 907 ekologiskt hållna nötkreatur, enligt Jordbruksverkets statistik. Det motsvarar 33 procent av alla kor, kvigor, tjurar och kalvar i länet. Genomsnittet för hela landet var 22 procent.

På Krav-certifierade gårdar används inte importerad konstgödsel som är tillverkad med fossil energi, utan i stället används kornas gödsel som är rik på de näringsämnen som jorden behöver för att bli bördig. I sådan jord kan Krav-ekologiska råvaror odlas och bli hållbar vegetarisk mat.

Krav-certifierade gårdar bidrar dessutom till ökad biologisk mångfald genom att inte använda naturfrämmande kemiska bekämpningsmedel i sina odlingar, och genom att Krav-bondens kor får vara ute och beta mycket. Betande djur bidrar till öppna landskap med fler växter, blommor, bin, insekter och fåglar – det vill säga biologisk mångfald – vilket är avgörande för stabiliteten i våra ekosystem. Den biologiska mångfalden minskar globalt, men forskning visar att den gynnas av ekologiska produktionsmetoder. Ekologiska gårdar har i genomsnitt 50 procent fler arter av växter och pollinerare än konventionella gårdar.

Stor biologisk mångfald ger dessutom naturen och jordbruket förbättrad motståndskraft vid till exempel klimatförändringars kraftiga torka och skyfall. Forskare har också funnit att biologisk mångfald bidrar till större skördar globalt och skyddar odlingarna mot skadedjur.

Ett grundfundament för ett modernt samhälle är en trygg och långsiktigt hållbar livsmedelsförsörjning. Det visar sig inte minst nu, när coronapandemin tydliggör brister i samhällets beredskap att möta kriser. Här kan det ekologiska jordbruket och korna spela en viktig roll, både lokalt och nationellt. Genom fler Krav-märkta kor kan Sörmland inte bara hjälpa bina och miljön, utan även bidra till att bygga upp en mer hållbar livsmedelsberedskap inför framtiden.

Anita Falkenek, vd på KRAV

Ämnen du kan följa
Läs mer
Sörmland

Slit och kärlek driver gårdsbutikerna

Lördagskrönika

Sverige måste stå redo för en livsmedelskris

Ledare

Sveriges jordbruk är beroende av utländska arbetare

Sörmland

Så självförsörjande är Sverige på mat

Katrineholms kommun

Corona: Så hjälps riskgrupper handla säkert

Visa fler