Det puttrar under ytan i Trädgårdsstaden

Katrineholm 5 oktober 2020 05:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

En stad är mer än bara bostäder och måste handla om människorna som lever, verkar och besöker staden. Tänk efter hur vi bygger, vilka funktioner vi tillför och för vem vi bygger. Kommunen har ansvaret för det gemensamma rummet i staden som har hög påverkan på människornas trivsel. Kommunen och byggherrar måste dra sitt strå till stacken för att folk verkligen ska trivas.

Översiktsplanen säger inget om bostäder vid Backavallen. Däremot att ingen förtätning ska ske utanför en kilometer från centrum. Dra undan draperierna och lyssna på utvecklingen och vi som sparat och knegat ihop för att kunna bo i en del av trädgårdsstaden utan höghus. Bygg inga höghus vid Backavallen. Ta ansvar att förena det vackra och historien bakåt i tiden och titta framåt. 

Den förtätningshysteri som styrt sedan 90- talet är på utgående. Inga snabbt uppsmällda prefablådor i betong i vår fina och lugna miljö där de redan byggda, låga hyreshus, samspelar fint med omgivningen.

Bygg utan privata vinst intresse, bevara skogsdungen, och tänk på barnkonventionen som kommunen tidigt antog innan den blev lag. Istället för att spränga i berget formas husen utifrån miljö. På så sätt bevaras berghällar, blåbärsris och tallar för barnens bästa, medborgarnas hälsa och välbefinnande.

Lär av framgången - upprepa inte misstagen i ett ensidigt fokus på volym som leder till dåliga stadsmiljöer där ingen vill bo. Fler borde få möjlighet att leva i lummiga stadsnära trädgårdsstäder. Att underlåta att bygga för dem som faktiskt ska bo där eller bor i närområdet är att upprepa miljonprogrammets misstag.

Återupprätta skönhetsrådet eller anlita norrmännen som tydligen kan vår historia och som ska bygga trädgårdstad i Katrineholm. Nej! Det borde våra politiker och arkitekter som vi skattebetalare avlönar klara av. 

Inga höga hus vid Backavallen. Nu är det upp till Katrineholms arkitektkår och politiker att visa vad dom kan i den nygamla tiden och stilen. Att ta trädgårdsstaden vidare in i framtiden.


Ämnen du kan följa
Läs mer!

Insändare: Centrums bästa affärsläge utnyttjas fel

Katrineholm

Safiren renoveras – fullmäktige tvingas flytta