Det är skillnad på Sverigebild och Sverigebild

Södermanlands län 7 april 2021 22:40
Detta är en ledarkrönika. Katrineholms-Kurirens ledarredaktion är oberoende liberal.

Bilden av Sverige utomlands har tagit skada. Det har varit en vanlig svensk föreställning på senare tid. Den baseras främst på fokuseringen på negativ publicitet utomlands om det som kallats ”den svenska strategin” i hanteringen av pandemin.

Men så är det inte, vilket framgår av en sammanställning från Svenska Institutet (SI), en myndighet vars uppgift är just att öka omvärldens intresse för Sverige. 

 

SI gör en genomgång av vårt lands senaste placering i framför allt Nations Brands Index, som genomförs årligen av opinionsföretaget Ipsos, men även i en rad andra rankningar. Slutsats: Inte särskilt mycket har hänt. Bilden av Sverige är på det hela oförändrad och starkt positiv.

Det kan tyckas oväntat, vilket också SI:s generaldirektör Madeleine Sjöstedt uttrycker i Dagens Nyheter (7/4). Men å andra sidan kanske ändå inte. Det här är uppfattningar som formas under lång tid och Sverige är inte ett land som delar opinioner på samma sätt som exempelvis USA.

 

Svenska Institutets genomgång av de mest uppmärksammade publiceringarna om Sverige förra året, mätt i antal nätdelningar, visar en annan bild än vad många här hemma har förletts att tro. Coronatemat dominerar men publiciteten har inte en slagsida mot tesen att Sverige har agerat fel och misslyckats.

Det är alltså skillnad mellan den faktiska bilden av Sverige utomlands och den bild av Sverige utomlands som når oss. Den senare rapporteringen följer nyhetslogiken och fokuserar sådant som sticker ut på ett oroväckande sätt, och utelämnar de positiva och framför allt neutrala nyheterna om Sverige.

 

Denna skevhet förstärks av dem här hemma som är kritiska till den svenska pandemihanteringen och därför lyfter fram den nyhetsrapportering i utlandet som stöder deras tes. Som Sveriges Radio visat i en granskning (9/2) är detta en utstuderad metod för opinionsbildning. Svenska debattörer skriver inlägg i utländsk press eller uppträder som intervjupersoner i Sverigekritiska nyheter utomlands och använder sedan detta material i den svenska debatten.

Men även de grundläggande antagandena om pandemins följder i Sverige visar allt tydligare att kritikerna har fel. Ett par internationella sammanställningar på senare tid har visat att den svenska överdödligheten under 2020 tillhörde de lägsta i Europa.

 

Så visst, synen på Sverige utomlands kan vara en nyttig påminnelse till oss som ibland blir hemmablinda. Vi har våra problem, vilket inte minst den som läser ledarsidan blir varse om. Men vi lever samtidigt i ett av de bästa länderna i världen. Även det är bra att komma ihåg.

Alex Voronov

Ämnen du kan följa
Läs mer!
Sörmland

Vaccinationsstart för fas 3 på torsdag – men yngre ur riskgrupper får vänta lite till

Sörmland

Fortsatt högt tryck på sjukvården i Sörmland – 80 covidsjuka sjukhusvårdas

Sörmland

Smittskyddsläkaren Signar Mäkitalo svarade på läsarfrågor – här är alla frågor och svar

Katrineholm

Kvinno- och tjejjouren satsar på samtalsstöd via chatt

Vingåker

Teststationen i Vingåker på plats – bilköer inledde

Visa fler