Dags att nyansera debatten om vaccinturisterna

Sörmland 6 april 2021 19:11
Det här är en replik. Åsikterna i texten är skribentens egna.

ledarplats skriver tidningen om Covid-19 vaccinet. Rubriken lyder: ”Folk ska inte söka vaccindoser i andra regioner”. Dagen därpå finns en insändare med rubriken: ”Skamligt att vaccinera sig i annan region”. Tidningen piskar upp stämningen mot oss som är utsocknes, särskilt stockholmare. Det är dags att hyfsa diskussionen. 

Tidningen glömde skriva: Folkhälsomyndigheten har svarat på frågan: ”Ja, du kan vaccinera dig i en annan region. Till exempel om du för tillfället bor i din sommarstuga, arbetar eller studerar på annan ort.” Att så är fallet bekräftas av Region Sörmlands vaccinsamordnare Magnus Johansson. Man bor inte alltid där man är skriven. När folk som vistas här vaccineras, så minskar smittrisken och belastningen på sjukhusen i vår region.

 

Så här är det för oss: Fritidsboende i Sörmland sedan 1996. Permanentboende senaste sex åren. En av oss är skriven här. En av oss är av olika skäl skriven i Stockholm. Vi är 70+. Håller oss hemma. Handlar på nätet. Reser inte i onödan. Undviker att besöka Stockholm där smittan är stor. 

Nu har vi tagit ansvar genom att vaccinera oss här i Sörmland. Därmed bidrar vi till att smittan minskar i vårt närområde och risken att vi belastar sjukvården i Sörmland minskar. Tycker tidningen att den av oss som är skriven i Stockholm har anledning att skämmas? 

Vanliga människor som försöker göra sitt bästa ska inte skuldbeläggas! Är det en snedfördelning mellan regionerna så är det upp till regionerna sinsemellan att åtgärda det. 

Leif Orrebrink
Stallarholmen 

 

SVAR: Denna ledarsida tog upp ett specifikt problem som uppmärksammats i lokalmedia. Det handlade om det som kallas "vaccinationsturism". Det vill säga att människor som inte har sitt huvudsakliga boende i Sörmland väljer att vaccinera sig mot Covid-19 här i stället för i sitt hemlän. De är därmed inte inräknade i antalet doser som fördelats till länet.

Många som ringde till de sörmländska vårdcentralerna i jakt på vaccindoser kom från bland annat Stockholm, men också andra regioner.

Ledartexten gällde inte människor som är boende i länet och som har tydliga kopplingar hit – som i Leif Orrebrinks fall. Utan om folk som saknar anknytning till länet, som vanligtvis inte vistas här.

Inte heller har ledarsidan skrivit något om att känna skuld och skam. Det är en åsikt uttryckt på tidningens insändarsida. Däremot uppmanar vi folk att vänta på sin tur, där man bor. Även när lagen tillåter att söka vaccin på annat håll.

Och visst finns det skäl för regionerna att prata sinsemellan om hur de ska göra för att kompensera för doser och arbetstid när folk vaccinerats i annan region. Men människor måste ändå vara ansvarsfulla i sitt agerande. I synnerhet under en pandemi.

Ledarredaktionen


Ämnen du kan följa
Läs mer!
Sörmland

Mäkitalo välkomnar FHM:s skärpta åtgärder – men vill se nationella reserestriktioner

Sörmland

Coronasmittan fortsätter att minska i Sörmland – men läget osäkert

Sörmland

Danmark öppnar för Skåne, Västerbotten – och Sörmland

Krönika

Markus Aamisepp: Därför suger det att vara ung vuxen under pandemin

Debatt

Debatt: Regionens transporttrassel drabbar oss kroniskt sjuka

Visa fler