Centrums bästa affärsläge utnyttjas fel

Katrineholm 13 oktober 2021 21:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Nu händer det äntligen något i centrum! Statens Servicecenter flyttar in i Axelssons tidigare lokaler vid Strömplan och fyller igen ett tomt hål i centrumbilden.

Och det är väl bra? Ja det är väl inget fel att de allmänna servicefunktionerna slår sig samman och etablerar sig i centralt belägna, lättillgängliga lokaler. Men att använda centrums i särklass bästa affärsläge för annat än kommersiell verksamhet är naturligtvis totalt fel tänkt.

Fastighetsägaren hade utan större bekymmer kunnat hitta andra välbelägna lokaler åt servicefunktionerna till exempel i Violen och upplåtit Axelsson lokalen som det flaggskepp för den lokala centrumhandeln den en gång var. Det fanns säkert sådana alternativ, men man valde i stället det som uppfattades som den enklaste och kortsiktigt tryggaste lösningen. Att den här lösningen bidrar till att ytterligare komplicera för den i dag ansträngda centrum- handeln och försvårar det fortsatta arbetet med att utveckla centrum blir en logisk konsekvens. Hur kunde det bli så här? Ja, ansvaret ligger på två aktörer. I första hand fastighetsägaren som med en häpnadsväckande okänslighet murar igen ytterligare en attraktiv centrumlokal för handeln det är inte första gången det sker – men även kommunen har sitt ansvar.

Man har framgångsrikt på de senaste årtiondena lyckats etablera Lövåsen som ett attraktivt handelsområde, men det verkar som om energin när det gäller att göra detsamma för centrum inte riktigt har räckt till. Frånsett en hoppingivande period för ett antal år sedan under Lars Hågbrants ledning har det mest varit ointresse och ibland rent kontraproduktiva lösningar (märk guppen) och nu även Axelsson-lokalen.

Att vara ägare till kommersiella fastigheter i ett stadscentrum är något helt annat än att äga fastigheter med lägenheter i ett bo-stadsområde. Ansvarsområdet är annorlunda och kravet på lyhördhet mot andra intressenter likaså.

Från kommunens sida är det viktigt att vara tydlig med vad man förväntar sig av de centrala fastighetsägarna och vad som kan hända om man inte lever upp till dessa förväntningar. Den tydligheten saknas idag. Det lär till och med vara så att en av de stora aktörerna inte ens medverkar i det lokala utvecklingsarbetet av centrum som sker inom ramen för PlusKatrineholms verksamhet. Här är det viktigt att kommunen säger ifrån på skarpen och tydliggör vilka krav man har på en ägare av centrumfastigheter.

Vi vill helst slippa ytterligare klavertramp av den här typen!


 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa
Läs mer!
Katrineholm

Safiren renoveras – fullmäktige tvingas flytta

Insändare

Insändare: Det puttrar under ytan i Trädgårdsstaden