Bota infarkten på Västra stambanan nu

Debatt 21 september 2021 21:05
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Än en gång visar en rapport att Västra stambanan är i ett skriande behov av reinvesteringar. Bristen på underhåll och utbyggnad förlamar både person- och godstrafik. Alla är förlorare. Resenärer, företag, kommuner och miljön. Överflyttning av gods från lastbil till tåg förhindras, kollektivtrafikens mål kan inte uppfyllas och kommunernas tillväxt försämras.

Detta är inga nya fakta. Vare sig för Trafikverket eller regeringskansliet. I höstbudgeten förra året skrev regeringen: ”Regeringens bild är dock att tillgängligheten för godstransporterna sammantaget inte har förbättrats sedan de transportpolitiska målen antogs 2009, utan snarare försämrats något och arbetet med att öka tillgängligheten för godstransporter behöver därför fortsätta. Samtidigt som svensk infrastruktur för godstransporter sammantaget fungerar relativt väl, bedömer regeringen att det finns utrymme för förbättringar framför allt när det gäller hur järnvägen fungerar”.

I våras beslutade riksdagen om ekonomiska ramar och vägledning för prioritering av åtgärder i den åtgärdsplanering Trafikverket ska göra i höst för pengar under perioden 2022–2033. Fram till 2033 plussade riksdagen på finanserna med 20 procent. Dessvärre kommer pengarna, enligt Trafikverkets bedömning, endast räcka till kostnadsfördyringar och påbörjan av nya stambanor.

I en ny rapport från Västra stambanegruppen finns sammanställt vad olika utredningar, analyser och rapporter genom åren sagt om Västra stambanan. Det är tydligt att banan sticker ut i järnvägssverige.

”Det finns därmed inte utrymme för den önskade utveckling av trafiken som uttrycks av såväl transportföretag som näringslivets aktörer, regioner och kommuner. Nuvarande, planerade satsningar kan knappt upprätthålla dagens kvalitet i stråket. Åtgärderna kan stärka robustheten, men ger ingen ökad kapacitet eller snabbare trafik”, konstateras i rapporten. 

Vi har tappat räkningen för vilken gång i ordningen en rapport som oavsett beställare fastslår detta.

Nästan hela banan har medelhögt eller mycket högt kapacitetsutnyttjande. Sträckan Göteborg-Alingsås toppar listan med störst trängsel. Trafikverket har vid ett flertal tillfällen konstaterat att banan är överbelastad, vilket dagligen leder till förseningar. 

Diagnosen är klar, ändå utreds ”patienten” gång på gång. Nya tester, provsvar och undersökningar. Allt medan patientens infarkt växer sig kraftfullare. Situation är akut. Det behövs handling, inte fler remisser. Ordinationen är enkel: järnvägen mellan Sveriges två största städer och tillväxtregioner behöver reinvesteringar. 

Att förbättra befintlig järnväg ger effekt direkt. Hela systemet finns på plats. Så när Trafikverket presenterar sitt förslag till Nationell plan för transportinfrastrukturen senare i höst förutsätter vi att bristerna byggs bort och pengar avsätts för ytterligare två spår mellan Göteborg och Alingsås. 

 

Västra Stambanegruppens presidium

Christer Sundqvist
Kommunstyrelsens vice ordförande Katrineholm

Bengt Sjöberg 
Kommunstyrelsens ordförande, Töreboda

Daniel Filipsson
Kommunstyrelsens ordförande, Alingsås

Bo Rudolfsson
Kommunstyrelsens ordförande, Laxå


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa