Biogasbilar ska gynnas – inte motarbetas

Sverige 9 juni 2021 21:07
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Enligt regeringens förslag skulle endast elbilar, vätgasbilar och vissa laddhybrider uppfylla kriterierna för miljöbil. Det riskerar att punktera marknaden för biogas, ett av de mest cirkulära drivmedlen, och försvåra omställningen till en fossilfri fordonsflotta.
 


Bara i Södermanland finns det i dag cirka 1 200 biogasbilar som minskar klimatpåverkan, både genom att ersätta fossila bränslen och genom att minska metanutsläppen från avfalls- och gödselhantering. Om regeringens förslag blir verklighet tar vi ett stort steg tillbaka i vår strävan mot att bli världens första fossilfria välfärdsland.

Som så ofta i drivmedelsdebatten blir jakten på det bästa det godas fiende. I stället för att använda en mångfald av verktyg och drivmedel för att minska beroendet av fossila bränslen – inklusive förbränningsmotorer som ger låga utsläpp – vill regeringen ensidigt gynna vissa tekniker.

 

Vi ser framför allt tre tydliga fördelar med biogasen som bränsle och biogasbilen som fordon:

Biogas produceras lokalt. Den största delen av biogasen som används i Sverige produceras lokalt, av avloppsslam, livmedelsavfall och skogsavfall. Det ger korta transportvägar och lokala arbetstillfällen.

Biogas ger dubbel klimatnytta. Förutom att biogasen tränger ut fossila bränslen, bidrar den också till att minska utsläppen från vårt avfall. Om vi inte gör biogas av avfallet sker klimatutsläpp vid nedbrytningen – och vi missar ett viktigt bidrag till fossilfria transporter.

Biogasbilar skapar en marknad som gör att fler vågar satsa. Kommuner, som är ansvariga för att ta hand om vårt avfall, behöver veta att biogasen går att sälja för att våga investera i rötningsanläggningar för biogas. Ju fler biogasbilar det finns, desto tryggare blir en satsning på biogasproduktion.Regeringsförslaget ska nu remissbehandlas. Södermanlands riksdagsledamöter måste sätta press på regeringen. Lösningen på transportsektorns klimatutmaning ligger inte i ett enda drivmedel, eller en enda lösning. Biogasbilen har en viktig roll att spela i omställningen, låt den göra det!

Gustav Melin
Vd Svebio, Svenska Bioenergiföreningen


Ämnen du kan följa
Läs mer!
Flen

Här vill kommunen bygga en biogasmack

Flen

Sörmland vatten går igenom Flensbornas sopor

Oxelösund

SSAB investerar flera miljarder i Oxelösund

Sörmland

Laddstolpar ska leda till fossilfri regionflotta

Ledare

Ledare: Träng inte ut biogasen ur klimatpolitiken

Visa fler