Anna Jernemalm (KD): "Vi har fortsatt stark förtroende för Tomas"

Efter Strengnäs Tidnings artikel om KD-politikern Tomas Aldrin Walters uttalanden kommer partidistriktets ordförande Anna Jernemalm med en kommentar:

"Vi har fortsatt stark förtroende för Tomas."

30 april 2018 07:00

Strengnäs Tidning har sökt Pia Steensland, partiavdelningsordförande i Strängnäs, som hänvisar till att partiets distriktsordförande i Sörmland ska återkomma med en kommentar.

Under eftermiddagen återkommer Anna Jernemalm, partidistriktsordförande KD Sörmland med ett uttalande:

"Det känns förstås inte bra att läsa dessa kommentarer även om jag starkt och tydligt vill poängtera att de inte skrivits i närtid. Det är självklart inte ett godtagbart sätt att uttrycka sig på. Jag har under dagen haft ett långt och bra samtal med Tomas tillsammans med ordförande i lokalavdelningen i Strängnäs. Tomas är mycket ångerfull och ber om ursäkt om det är så att någon har tagit illa vid sig. Tomas har ett djup samhällsengagemang och känner stor frustration över det utanförskap som idag finns bland många flyktingar. Han brinner starkt för att skapa en god och värdig integration. Efter samtalet känner jag mig trygg med Tomas grundläggande värderingar och att han kommer stå bakom partiets ståndpunkter till hundra procent. Vi har därför fortsatt stark förtroende för Tomas."

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Åsa Wallin