41 brukare fastar i över elva timmar

Bara 40 procent av brukarna på kommunens särskilda boenden har en nattfasta som är kortare än 11 timmar. Det är en försämring från förra våren, då siffran låg på 46 procent.

4 september 2019 20:45

Med nattfasta avses tiden mellan en dags sista mål och följande dags första mål, det vill säga tiden på natten när en person inte äter eller dricker.

Socialstyrelsen rekommenderar att nattfastan inte ska överstiga 11 timmar.

– Vi har jobbat länge med den här frågan och vi har en dietist som jobbar hårt för att vi ska ha det här i fokus hela tiden. Jag tycker att vi är på väg åt det hållet och det tycker dietisten också, säger Robert Skoglund (S), socialnämndens ordförande.

Mätningarna på kommunens särskilda boende genomförs två gånger per år. Varje avdelning fyller i en blankett vilken tid brukarna äter middag, kvällsmål, nattmål, förfrukost samt frukost. Man fyller också i om brukaren tackar nej till någon måltid.

Den senaste mätningen genomfördes en natt i mars. Av de 68 brukare som deltog i mätningen hade 41 av dem en nattfasta längre än 11 timmar medan 27 brukare hade en nattfasta kortare än 11 timmar.

– Vi försöker att leva upp till Socialstyrelsens rekommendationer. På många avdelningar lyckas vi väldigt bra och på någon lyckas vi inte så bra. Det kan vara av olika anledningar.

För att förbättra för brukarna har man exempelvis flyttat kvällsmåltiden från klockan 16 till 17.

– Men det visade sig att för vissa blev det inte alls bra. För när man äter en stadig middag strax efter fem och kommer till nattmålet vid 21-tiden ungefär, då är man inte hungrig och säger nej tack och så går man och sover och då blir tiden ännu längre.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Carina Bergius