Ann-Kristine Karlsson blev 58 år. Hon var den tredje i lilla Högsjö utanför Vingåker som avled i sviterna av coronasmittan. Som tidningen har berättat, ringde Ann-Kristine och hennes anhöriga upprepade gånger till 1177 för att få råd. Varje gång uppmanades hon att stanna hemma, berättar hennes dotter. Detta trots att Ann-Kristine tidigare drabbats av en hjärtinfarkt, var diagnostiserad med lungsjukdomen kol och plötsligt hade fått hög feber, efter att ha vårdat sin coronasjuka styvfar.

Sabina Kalaitzis Barrögård är verksamhetschef för 1177 i Sörmland. Hon säger att sjuksköterskorna har tydliga riktlinjer att gå efter när misstänkt coronasmittade ringer 1177.

– Om man har milda symptom som lätt sjukdomskänsla, lite feber, lite hosta, snuva och lite värk i kroppen, ger vi råd om egenvård, säger hon.

Artikelbild

| Sabina Kalaitzis Barrögård är verksamhetschef för 1177 i Sörmland.

Dessutom uppmanas lätt sjuka att ha god handhygien, undvika sociala kontakter och stanna hemma tills man är symptomfri samt ytterligare två dygn.

Om personen som ringer har svårare symptom, gäller andra rutiner.

– Om man har måttliga till svåra symptom, till exempel andningssvårigheter, och det dessutom finns underliggande sjukdomshistoria, tar sjuksköterskan alltid kontakt med infektionsjouren för att diskutera omhändertagande eller annan åtgärd, säger Sabina Kalaitzis Barrögård.

Om det ringer en person som har fått plötslig hög feber och har lungsjukdomen kol, är det ett fall där sjuksköterskan ska ta kontakt med infektionsjouren?

– Ja, det skulle kunna vara ett sådant fall, de ska alltid ringa jouren vid osäkerhet, säger Sabina Kalaitzis Barrögård, som i övrigt inte uttalar sig om några enskilda fall eller händelser.

Infektionsjouren kan då ta över samtalet med patienten, eller ringa tillbaka. 

Coronautbrottet har gjort att 1177 infört speciella rutiner för hanteringen av dem som ringer. Symptomen bedöms nu annorlunda än tidigare.

– Corona är ju väldigt specifikt. Det har ju symptom som i normala fall är mer likt en vanlig förkylning. Därför har vi tydliggjort hur vi ska hantera de här fallen.

Högsta ansvariga politiker för sjukvården i Sörmland, regionstyrelsens ordförande Monica Johansson (S) vill inte svara på frågor om dödsfallen i Högsjö. Inte heller om 1177 behöver se över några rutiner gällande misstänkt coronasmittade.