Mamma blev uppsagd när barn inte fick förskoleplats

Arbetsrättsexperterna på RiVe Juridiska Byrå klev in och kvinnan fick 18 månadslöner i skadestånd.

17 juni 2020 14:26

En ensamstående mamma som tvingats jobba halvtid eftersom hennes barn stod i förskolekö och inte skulle erbjudas förskoleplats på 14 månader fick plötsligt reda på att hennes arbetsgivare skulle göra sig av med hennes halvtidstjänst. Kvinnan erbjöds då en heltidstjänst istället, vilket hon inte kunde tacka ja till på grund av den rådande familjesituationen. 

– Vi kontaktades av kvinnan som berättade om situationen och att arbetsgivaren inte var intresserad av att vänta tills hon hade fått förskoleplats och hade möjlighet att jobba heltid igen. Av den anledningen hade hon blivit uppsagd på grund av arbetsbrist, säger biträdande chefsjurist Elisabeth Elander, på RiVe Juridiska byrå. 

RiVe Juridiska byrå tog sig an ärendet och förhandlade med arbetsgivaren som initialt hävdade att de hade juridiskt rätt eftersom kvinnan hade fått ett skäligt omplaceringserbjudande. Man ansåg också att hennes motiv till att tacka nej till erbjudandet inte var relevant eftersom den privata livssituationen för den anställde inte kunde vara något som företaget skulle ta ansvar för. 

Arbetsrättsexperterna på RiVe menade å andra sidan att arbetsgivaren skulle kunna ha gjort sig skyldiga till brott mot diskrimineringslagen, just på grund av den privata livssituationen med den anställdes barn.

– Vi ställde arbetsgivaren i ett processekonomiskt svårt läge, med beaktande av de regler som gäller vid ogiltighetstalan och till slut enades vi om en lösning som blev okej för båda parter, berättar biträdande chefsjurist vid RiVe, Elisabeth Elander.

Kvinnans juridiska rätt var begränsad eftersom hon tackat nej till vad som sannolikt var ett skäligt omplaceringserbjudande. Men vi gjorde i detta fall tolkningen att det inte var skäligt utifrån hennes livssituation och situationen i sin helhet, som bland annat krävde att hon var hemma och passade sitt barn. 

– Det förmodligen enda rimliga vi kunde trycka på i förhandlingen var diskrimineringslagen och det faktum att hon har barn, man fick kanske göra en något generösare tolkning av rättstillämpningen och sedan använda ett lagom mått med övertygande förhandlingspåtryckning, till slut lossnade bulten. Detta gav henne en bättre position rent förhandlingstekniskt på grund av bevisbördans placering och med risken för en ogiltighetstalan och lite till så gav motparten i princip upp, förklarar biträdande chefsjurist Elisabeth Elander.

Kvinnan fick till slut en förlikningsuppgörelse om 18 månaders heltidslön betalt av arbetsgivaren, samt mycket goda referenser.

– Att lyckas med ärenden där klienten har rätt i sak är ju egentligen inte någon bragd. Det som utmärker oss är snarare det faktum att vi regelbundet lyckas med de ärenden där vi inte har rätt i sak, och dessutom lyckas oerhört bra, avslutar RiVe’s biträdande chefsjurist Elisabeth Elander. 

Från

Compexia law group AB