Vädrets varningar – till Kina, USA och Tyskland

Signerat 25 juli 2021 20:50
Detta är en ledarkrönika. Katrineholms-Kurirens ledarredaktion är oberoende liberal.

Väderelände är inget glädjeämne. Men tre av den senaste tidens våldsamma översvämningar och väldiga skogsbränder borde vara tankeställare. De har råkat träffa på ställen där en del motstånd mot mer klimatvänlig politik är särskilt hårdnackat. 

Häftiga regn och översvämningar har i alla tider hemsökt landskapen längs Gula floden i Kina. Men 202 millimeter regn på en timme påstås vara nytt kinesiskt skyfallsrekord. Detta våldsamma regn pågick inte en kort stund. Det var långvarigt och drabbade stora delar av den tättbefolkade Henanprovinsen.

Den översvämmade tunnelbanan i tiomiljonersstaden Zhengzhou syntes på nyhetsbilder hos oss. Men den var bara en liten del av väldiga skador.

 

Kina hör till de länder som är mycket utsatta och kan drabbas ytterst hårt av klimatskador som vållas av utsläpp. Den långa kusten med stora delar av landets näringsliv, de översvämningshotade floddalarna och stora delar av livsmedelsförsörjningen finns alla i farozonen. Men i landets på många sätt framgångsrika modernisering har främst kol använts, för elström, industri och husvärme.

Andra energikällor tas nu i bruk mer än förut, och målsättningar för sänkta utsläpp har redovisats inför uppföljningen av Parisavtalet. Men de kolberoende företagens och provinsstyrenas motkrafter kan vara starka. Centralregeringen verkar ägna sig mer åt att skruva åt auktoritära tumskruvar inåt och göra styrkedemonstrationer utåt.

Den katastrofala översvämningen i Henan borde skaka om. Tas det för lätt på klimathoten kan Kinas regeringsmakt undergräva även sitt eget lands försörjning.

 

De båda andra politiska miljöer som fått hårdhänta tankeställare är mer bekanta i Sverige än Henanprovinsen. Skogsbränderna i delar av västra USA och Kanada får större omfattning när det mer ofta blir mycket långvarig torka. I delar av den amerikanska västern har vattenresurser överutnyttjats, och det kortsynta motståndet mot miljövänlig energihushållning har varit starkt och envist.

De högtrycksblockeringar som förvärrat bränder, liksom översvämningar då lågtryck rör sig mycket långsamt, antas kunna bli vanligare då jetströmmarna i atmosfären runt Arktis blir mindre kraftiga. Detta bedöms vara en av den globala uppvärmningens följder.

Inställningen att avfärda vetenskap och varningar fanns före Trump., Men han både utnyttjade och förstärkte de attityderna. I USA liksom i Europa och Kina kan vädrets tankeställare ge mer av klartänkthet. 

 

I Tyskland, och inte bara där, mobiliseras kvirr och branschintressen mot EU-kommissionens förslag om hur förbränningen av fossila bränslen ska pressas ned. 

De rätt stora tyska ambitionerna med el från vind och sol har länge övertrumfats av viljan att hålla igång brunkolspannor, ha rysk fossilgas till industrier och husvärme och först av allt stänga av kärnkraften. Skyfallet sydväst om Köln drabbade bland annat ett av de klassiska koldistrikten.

Till det som dränktes hörde ett dagbrott för brunkol med fortfarande pågående brytning. Som tankeställare borde inte heller det vara betydelselöst.

Läs mer!

Fler flyr vulkanutbrottet på Java

Indonesien
Fler flyr vulkanutbrottet på Java

27 döda i jordskred i Colombia

Colombia
Visa fler
Ämnen du kan följa