Uppblåsta och förvillande siffror från M

Signerat 23 augusti 2022 19:45
Detta är en ledarkrönika. Katrineholms-Kurirens ledarredaktion är oberoende liberal.

Siffertrix och ljug har ingen plats i hälsosam debatt. Det skadar de partier och politiker som gör så, och förfular diskussioner. 

 

”700 000 utrikes födda kan inte försörja sig själva”, heter det i Moderaternas valkampanj. Det var uppblåsta siffror, som SVT:s programledare Anders Holmberg och Camilla Kvartofts ifrågasatte i söndagens utfrågning av partiledaren Ulf Kristersson.

Greppet "självförsörjning” är nytt i debatten. Det är inte ett mått på sysselsättning och kommer från Entreprenörskapsforum, en tankesmedja som bland annat studerar arbetsmarknaden. Fyra prisbasbelopp per år anser detta forum vara "självförsörjning". Siffrorna som de tittat på var från 2016 – Moderaternas siffror från 2019. De som då hade inkomster om 15 500 kronor per månad, eller mindre eller noll, räknades in i dessa 700 000.

Men det är något lurigt med siffrorna. Moderaterna inkluderar även förtidspensionärer – men också människor som har föräldrapenning eller sjuk- och aktivitetsersättning, samt en del som lever på sina kapitalinkomster. Sammantaget handlar det om omkring 163 000 personer, varav 65 000 är studerande. Det är rätt att en del av dessa skulle kunna jobba, men det är knappast en rättvis bild av verkligheten som högerpartiet presenterat.

 

Människor behöver olika mycket ekonomiskt stöd av kommun eller stat i olika skeenden i livet. I de tidiga barnåren är det klokt att föräldrarna är hemma en del med barnen. De som drabbas av långvarig allvarlig sjukdom behöver viss ersättning – fattigdom botar inte, lindrar inte. Vägar ur långtidssjukskrivning behövs förvisso – människor mår bäst av att ha egen inkomst och något att göra om dagarna, men det är inte alltid möjligt för alla.

Inte heller är studerande utlandsfödda ett problem. Utbildar de sig dessutom till bristyrken borde det snarare vara stora hurrarop de möts av, inte misstänkliggörande. Detta vet moderatledaren – men tycker ändå att dessa ska klumpas samman med annat.

 

I en debatt arrangerad av Aftonbladet slirades det ytterligare. Då satte Ulf Kristersson bilden av att alla dessa 700 000 utlandsfödda saknade jobb att gå till. Inte heller stämmer detta. SVT gjorde klart, men hjälp av SCB att 219 400 av dem redan har sin huvudsakliga inkomst från lön, men under 15 500 kronor i månaden. 

Moderaterna borde lägga ned denna propaganda. För det är vad det är. Varför plockade partiledningen inte bort studenter, föräldralediga och sjukskrivna ur statistiken? Även 537 000 eller 317 600 låter stort nog för att väcka en intressant diskussion. Partiet kunde ha använt måttet måttligt och transparent. Moderaterna gjorde tvärtom. De blåste upp och förvillade – helt i linje med partiets strategi och politiska budskap.

 

Bilden som sätts av Moderaterna, men också andra, är att mycket med integration och arbetsmarknad gått åt fel håll. Men att något kan bli bättre behöver inte betyda att det blivit värre.

I verkligheten ser vi stora framgångar sedan 1990-talet. Andelen sysselsatta har sedan dess ökat kraftigt, även bland utrikesfödda, flyktingar och i utsatta stadsdelar.

Antalet människor som försörjs med sociala ersättningar och bidrag har även minskat stadigt sedan 1994. Även självförsörjningsgraden bland utrikesfödda, oberoende av vilken del av världen de är födda i, har följt samma positiva utveckling. Inte heller detta verkar Moderaterna vilja tala högt om.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa