Sluta vilseleda om fastighetsskatt

.
.

Signerat 27 april 2021 16:41
Detta är en ledarkrönika. Katrineholms-Kurirens ledarredaktion är oberoende liberal.

”Skattechock”. Det är ordet som många till höger använder för att avfärda förslag på en mer rättvis fastighetsskatt. Så också nu med anledning av debatten inför Socialdemokraternas kongress i höst. Partidistrikten i Stockholm, Göteborg och Skåne har uttryckt stöd för ett högre uttag från denna skattebas.

 

Märk väl, det handlar inte om att ”återinföra” fastighetsskatten. Denna skatt finns redan. Men den har ett lågt högsta belopp – cirka 8 500 kronor per år för inkomståret 2021 – vilket innebär att skatten oftast inte tas ut på hela bostadsvärdet. Olika typer av boende beskattas också olika – bostadsrätt lindrigare än villa och hyresrätt.

Talet om ”återinförande” är mest ett trick från dem som vill ha kvar dagens ordning. Om man kallar skatten ”avgift” blir det svårare att se orättvisan i att den inte betalas efter bärkraft.

 

Det senaste utslaget av ohederlig argumentation kom från ”Liberalernas” ekonomisk-politiska talesperson, Mats Persson, förra veckan. I ett debattinlägg i Expressen (23/4) presenterade han sitt partis uträkning av de påstådda konsekvenserna för hushållen. 

Med hjälp av försäljningsstatistik för huspriser, vars detaljer inte redovisas, sätter partiet siffror på den befarade högre fastighetsskatten: 19 110 kronor i Katrineholm, 23 160 i Eskilstuna, 27 083 i Strängnäs och så vidare. "Skattechock” kallas det i vanlig ordning.

Det är inte seriöst.

 

För det första har ingen föreslagit att fastighetsskatten ska höjas i ett svep utan stegvis. Därmed blir det inte mycket till chock. För det andra innehåller flera av förslagen olika begränsningsregler som gör att folk med låga inkomster inte behöver betala så mycket. 

För det tredje är en bärande (liberal) filosofi bakom en sådan skatteomläggning att inkomstskatten sänks samtidigt. Det ligger i linje med tanken att nya intjänade pengar inte ska beskattas hårdare än gamla ärvda.

 

Det finns inga politiska förslag som visar hur mycket skatt olika bostadsägare kommer att betala. Men siffrorna ovan är under alla omständigheter fel, bluff.

Den här reformeringen av fastighetsbeskattningen är för övrigt inte något sossepåhitt. De stora socialdemokratiska partidistrikten är i själva verket rätt sena på bollen. Aktörer som SNS, Timbro och Finanspolitiska rådet – knappast några socialistiska bastioner – har förespråkat en skatteomläggning i denna riktning.

 

Är då Mats Persson och kamraterna, som avvisar allt detta, nöjda med sakernas tillstånd? Är det rimligt att en ägare till ett hus värt 1,5 miljoner kronor betalar ett lika högt skattebelopp som den vars villa värderas till 20 miljoner? Om inte, hur ser deras lösning ut?

Ämnen du kan följa