Ovädret Hans visar vad vi har att vänta

Under måndagen spårade ett tåg med 120 passagerare ur utanför Hudiksvall efter att banvallen underminerats av de senaste dagarnas kraftiga regn.
Under måndagen spårade ett tåg med 120 passagerare ur utanför Hudiksvall efter att banvallen underminerats av de senaste dagarnas kraftiga regn.

Signerat 8 augusti 2023 18:33
Detta är en ledarkrönika. Katrineholms-Kurirens ledarredaktion är oberoende liberal.

Det är få som missat att ovädret Hans har dragit in över Sverige. Regnet som fallit över stora delar av landet de senaste dagarna har orsakat översvämningar, samt ras. Blixtnedslag har lett till bränder. Än är det inte över. SMHI har utfärdat röd varning för höga flöden under onsdagen i Västra Götalands, Värmlands, Örebro, Hallands och delar av västra Kronobergs län. Utöver de röda varningarna har även en mängd lokala orangea och gula varningar om risk för översvämning och hårda vindar utfärdas.

 

Även i Sörmland har regnet orsakat översvämningar och blixtar bränder. Det ihållande regnet påverkar även veteskörden. LRF:s ordförande i Sörmland Johan Lagerholm konstaterar att vetets kvalitet försämras, vilket i sin tur minskar de redan hårt ansatta lantbrukarnas inkomster. (P4 Sörmland 8/8)

Men länet är ändå relativt förskonat från ovädret – den här gången. För ”extremväder” kommer att bli en allt vanligare förekomst framöver på grund av klimatförändringarna – även om ett enskilt oväder, som Hans, är svårt att direkt koppla till dem. Framöver får vi därför räkna med fler dagar som antingen för med sig ostadigt väder med kraftiga skyfall eller höga temperaturer som leder till torka. 

Både samhälle och individer kommer att påverkas. Det kan röra sig om ökade kostnader för enskilda hushåll, exempelvis att kostnaden för dricksvattnet ökar eller att hemförsäkringarna blir dyrare. På sikt kan hus i särskilt utsatta lägen inte gå att försäkra.

 

Vi får också räkna med avsevärd påverkan på samhällsnivå. I mars genomfördes en återkommande nationell samverkansövning som syftar till att pröva och utveckla det svenska krisberedskapssystemet. Årets övning, SAMÖ 2023, handlade om att testa förmågan hos myndigheter och andra aktörer, på nationell och regional nivå, att hantera konsekvenserna av ett långvarigt regnoväder, som orsakat översvämningar och gett upphov till risker för ras och skred i stora delar av landet. 

I övningen utgick deltagarna från ett scenario där ovädret bland annat påverkade försörjningssystem, livsmedels- och dricksvattenproduktion, samt el- och telekommunikationer. Det vill säga det mesta som får vår vardag att fungera. 

Att Sveriges civila krisberedskap testas på det här sättet är bra. I dagens säkerhetspolitiska läge är det lätt att glömma att hoten mot Sverige inte bara består av de som har sin upprinnelse i kriget i Ukraina eller en ökad risk för terrordåd.

För många ter sig inte klimathotet lika konkret eller omedelbart. Konsekvenserna är inte lika påtagliga i vardagen. Men hotet är reellt. Oväder som Hans ger oss därför en nyttig tankeställare om en del av det vi har att vänta – ifall vi inte tar klimatförändringarna på allvar och hejdar den globala uppvärmningen. 

 

Emma Wange är politisk redaktör för Eskilstuna-Kuriren och Strengnäs Tidning (oberoende liberal)


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa