Nygamla linjen – frisinnad och liberal

Signerat 17 oktober 2022 19:19
Detta är en ledarkrönika. Katrineholms-Kurirens ledarredaktion är oberoende liberal.

Förändring är en konstant man får räkna med. Med start denna vecka börjar jag som politisk redaktör på Katrineholms-Kuriren, därmed får tidningen en egen ledarredaktion igen.

Men det betyder inte att ledarsidan byter ideologisk inriktning. Tidningen har i över hundra år verkat i frisinnad och liberal tradition, och kommer även i fortsättningen att göra det. Samarbete med ledarredaktionen på Eskilstuna-Kuriren med Strengnäs Tidning kommer också fortsätta. Däremot betyder förändringen att jag noggrannare kan följa politiken och samhällsutvecklingen i denna del av Sörmland.

 

Viktigt är dock att understryka: liberal är inte samma sak som ”borgerlig”. Det senare har blivit en föreställd gemenskap. Det används ofta som ett sätt att måla upp bilden av två lag, ett bestående av partier av socialistisk karaktär och ett annat som är icke-socialistiskt, oavsett det politiska innehållet. Men politik är inte fotboll. Och den sortens poserande bygger inga bostäder eller skolor, ger ingen ström, skapar inga jobb, och löser inga problem. 

På senare tid har en del, även sådana som kallar sig liberala, underförstått och emellanåt uttalat, börjat räkna in Sverigedemokraterna i detta ”borgerliga”. Men i en gemenskap där ytterhögern ingår hör inte liberaler hemma.

 

Liberalism är något annat än de värderingar som ytterhögern står för. Det är att ta ställning för individens frihet och värdighet, inte att tillskriva eller frånskriva människor värde utefter ursprung, levnadssätt eller livsåskådning. Liberalism innebär politisk frihet, försvar för det fria ordet, men också frihandel och en marknadsekonomi där det finns insikt om företagandets och bildningens betydelse för välfärden. Men liberalism är inte att ta ensidig ställning för något föreställt eller verkligt gruppintresse, oavsett om det rör sig om klass, nation, bransch eller ens ett lokalsamhälle. 

I Katrineholms-Kurirens grundare Knut Hellberg fanns en stark nykterhetsvän. I sin barndomsstad Eskilstuna såg han resultatet av spritens härjningar. Att också i fortsättningen belysa alkoholens, och andra rusmedels, skadeeffekter på människa och samhälle går därför i linje med det som varit.

Med det sagt så kommer innehållet på ledarsidan förändras. Det kan gälla sidans utseende, ämnen och vinklar. Men även åsiktsskifte i sakpolitik kan ibland ske, ekonomiska förutsättningar och tekniska eller miljömässiga villkor förändras. Då ska vi försöka redovisa orsakerna till växlingen så öppet som möjligt.

 

Ledarsidan kommer att övervaka även annat än just det lokala. Det är krig i Europa, detta bör inte hamna i periferin. I den sörmländska regionpolitiken ser vi nu ännu ett skifte i styre. På riksplan tar KD, M och L makten med stöd av Sverigedemokraterna, och vad det verkar som till stor förlust för det liberala innehållet. Hur ska dessa konstellationer hålla, och vilken politik kan vi förvänta oss av dem? Också detta är saker som berör sörmlänningarna. 

Ledarredaktionen sätter sin egen dagordning. Det är inte politikerna, partierna eller den allmänna opinionen. Vårt uppdrag är att driva opinion, beröra och ibland uppröra – inte att följa dit stundens vindkast blåser.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa