Målet är att minska de totala utsläppen

Foto:

Signerat2020-07-07 05:00
Det här är en krönika. Åsikterna i texten är skribentens egna.

De genomsnittliga koldioxidutsläppen från nya bilar ökade för tredje året i rad i fjol inom EU, visar preliminär statistik från EU:s miljöbyrå EEA, detta rapporterade Ekot under måndagen. 

En av anledningarna är att fler väljer tyngre bilar. I nyförsäljningen har andelen stadsjeepar ökat de senaste åren. Och de behöver mer bränsle per körd kilometer. 

En stor del förklaras också av att färre nu väljer dieselbilen framför bensinbilen, trots att den senare har högre koldioxidutsläpp. Bakgrunden till det tappade intresset för diesel är de avslöjanden som amerikanska och europeiska medier gjort de senaste åren om bilbranschen. Flera biltillverkare blev påkomna med utsläppsfusk vad gäller kväveoxider samt med kartelliknande aktiviteter. Bland annat installerade bilföretagen algoritmer i sina bilar i syfte att lura utsläppstester. 

Flera bilföretag har fällts, och senast i april nåddes en förlikning mellan Volkswagen och 200 000 tyska kunder som fört grupptalan mot bilföretaget. Hittills har fusket med avgasutsläppen kostat tillverkaren 300 miljarder kronor, enligt TT

Utfasningen av fossilbränslemotorer är viktig. För övergången till en bilflotta utan koldioxidavtryck spelar biobränslen, såsom etanol och biogas, en betydande roll. Också elbilen är viktig, under förutsättning att elen kommer från fossilfria verk, exempelvis vindkraft eller vattenkraft.

Flera företag inom bilbranschen väljer att satsa på elbilar. Bland annat ska Volkswagens bilfabrik i Zwickau, Tyskland, i fortsättningen bara bygga elbilar. I slutet på förra månaden rullade den sista planerade bilen med förbränningsmotor ut från den fabriken. Detta är bra, oavsett bilföretagets bevekelsegrunder.

Det finns också fördelar med att flera tillverkare, däribland Audi och Volvo, lanserat eldrivna stadsjeepar för att möta kundernas efterfråga utan att tulla på storlek eller utsläpp. Men det är också så att större och tyngre bilar är svårare att elektrifiera, batterierna måste vara mycket större.

Målet måste vara att minska det totala koldioxidutsläppet, allra helst ska det bli noll. Än så länge ska inte dieselmotorn räknas ut. Om man som bilköpare står i valet mellan en nyproducerad bensinbil och en dieselbil, är den senare miljömässigt vettigare. Med klokt utformade avgasreningssystem och bränslesnåla motorer kan dieseln vara mindre miljöskadlig än bensinen.

Den uppräkning av skatt på bensin och diesel i Sverige som ska göras årligen är också ett bra sätt att motivera en omställning till fossilfria transporter. En uppräkning som regeringens pausat för 2020 på grund av ökade reduktionskrav, det vill säga att fossila bränslen blandas ut med biobränsle.

På sina håll föreslås att EU ska kunna ta ut koldioxidskatter. Men att ge EU beskattningsrätt tar lång tid, och många medlemsländer är inte intresserade av en sådan utveckling. Därför är det viktigt att länder inom EU, däribland Sverige, på egen hand driver på genom att beskatta de bränslen som är skulden till en stor del av den globala uppvärmningen.