En kamp mellan despoti och frihet

Foto: Sörmlands Media

Signerat2022-08-03 19:35
Det här är en krönika. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Dyrare energi och andra prisökningar har följt på krigsutbrottet, då stora ryska arméstyrkor sattes in för att krossa, stycka eller annektera Ukraina. För andra länder blir dessa ekonomiska återverkningar mer påfrestande än i Sverige.

Men av detta får det inte bli en försörjningskris där varje land väster om Putinväldet ser till sitt, och inte uppträder samordnat och solidariskt. Ett del länder har visserligen sig själva att skylla. Deras energipolitik har fördjupat både fossil- och Rysslandsberoendet.

Men det finns flera villovägar som skulle underlätta den ryska aggressionen och ställa till splittring mellan demokratier som behöver hålla ihop. Så kan det bli om väljare och regeringar försöker att kortsiktigt lindra för sig själva genom att hindra energi att passera gränser inom EU.

Internationella prishöjningar och störningar i energiförsörjningen gör att hela samhällsekonomin för en tid har mindre resurser. Detta går inte att undslippa genom att politiskt uppträda som om konsumenter i allmänhet inte skulle behöva beröras.

Stödåtgärder bör vara begränsade och riktas till särskilt illa utsatta. De ska inte motverka marknadens signaler, så att de gör det lättare att bränna fossil energi som förut. För då gynnar det Rysslands regim, och även andra fossildespotier.

Ett land som satt sig självt i värre kläm är Österrike. Där avvisades kärnkraft helt, och större fossilberoende föredrogs. Därpå knöt de sin främsta tillgång till fossilgas till rör från Ryssland. Näringsliv och politik har styrt mot ökat Putinberoende. Dessutom finns en Putinsinnad ytterhöger.

Österrike har dock en president som i klara ord säger vad följderna nu blir och att de är något man behöver ta sig igenom solidariskt och i sammanhållning med andra länder. Den annars oftast lågmälde Alexander van der Bellen har talat allvar om detta i högtidstal vid de storstilade musikaliska festspelen i Bregenz och Salzburg.

Gör vi nu inte det vi borde kommer vi, sade han, att gå mot ”massiva problem” med både energiförsörjning och kostnadshöjningar. Putin kommer att fortsätta kriget och när det passar honom stänga av gasleveranser. Detta är en ”kraftmätning mellan despoti och frihet”, som kommer att fortsätta. Det gäller att hålla ut, och inte förfalla till att bryta sönder solidariteten, så att det blir ett hot mot demokratin.

Detta är den rakt motsatta hållningen mot ytterhögerns regering i Ungern. Den förespråkar att Ukraina lämnas utan vapenhjälp och att sanktioner mot Putinregimen upphör.

Rysk samhällsekonomi är, förutom fossilsektorn, mer negativt påverkad än något land i Väst- eller Centraleuropa. Det greppet slappnar ifall olika länder, gruppintressen eller näringslivsgrenar själva vill slippa att känna av priset. För att skydda demokratierna mot fortsatta aggressioner och utpressningar är det en gemensam uppgift att hålla ihop.

Även ett land som Österrike, behöver, trots tidigare energipolitiska misstag, få stödet från gemensam hushållning och fördelning av gaslager och annat som behövs för att ta sig genom vintern.