Regeringens uppgift är att skydda medborgarna

Mikael Damberg (S).

Mikael Damberg (S).

Foto: Henrik Montgomery/TT

Replik2019-11-08 06:00
Detta är en ledare. Katrineholms-Kurirens ledarredaktion är oberoende liberal.

Svar på Susanne Nyströms ledare "Vem bryr sig om spö från FN:s tortyrkommitté?" (7/11)

En rättsstat blir inte mer demokratisk när extremister härjar fritt runt om i riket eller när regeringen släpper extremister som utgör en säkerhetsrisk för riket. Det handlar om sex islamister som blev dömda till utvisning av både domstol och regering. Men regeringen kan inte (vill inte) verkställa utvisningen. De har en hotbild mot sig i sina hemländer för deras åsikter och aktiviteter.

Regeringens viktigaste uppgift är att skydda sina medborgare och sina gränser oavsett läge. Därför måste regeringen börja prioritera riket och svenska folkets säkerhet och trygghet och inte gömma sig bakom olika paragrafer.

För Sveriges bästa måste Säpo kunna avgöra sådana udda situationer. Det är inte logiskt att myndigheten som har ansvar för rikets säkerhet bekräftar hotbilden och vill utvisa sex islamister men regeringen väljer att inte verkställa utvisningen.

Jag ser allvarligt på situationen när imamen som enligt Säpo utgör säkerhetsrisk mot riket går tillbaka till fredagsbönen och möts av kramar och hyllningar. Bara i Sverige kan en utvisning betyda att man får stanna kvar i landet.

Tony Meshko

Svar: Det stämmer att regeringen har fattat beslut om att de sex islamisterna ska utvisas. Däremot är det inte regeringen som har slagit fast att det finns så kallade verkställighetshinder, utan Migrationsöverdomstolen, och enligt inrikesminister Mikael Damberg (S) arbetar regeringen ”aktivt för att undanröja de hinder mot utvisningarna som Migrationsöverdomstolen anser föreligger”.

Vidare är den här sortens problem ingenting som bara finns i Sverige. Exempelvis har Norge försökt utvisa en islamist i tio år, utan att lyckas.

Jag vet inte vilka paragrafer Tony Meshko anser att regeringen gömmer sig bakom. I gårdagens text tog jag framför allt upp Europakonventionen, där det bland annat står att människor inte får skickas till länder där de riskerar förföljelse, tortyr eller döden, vilket de sex personerna i dagsläget bedöms göra.

Att Sverige inte skickar folk till platser där de kan utsättas för den sortens övergrepp kan dock inte anses vara att "gömma sig bakom olika paragrafer". Däremot följer Sverige internationella konventioner om mänskliga rättigheter, som vi har skrivit under och därmed förbundit oss att följa. Som demokrater medverkar vi inte till att människor, oavsett vad de har gjort och vilka värderingar de har, utsätts för övergrepp.

Susanne Nyström